prawnik wrocław logo
Alimenty
Slider

Adwokat Izabela Baran – alimenty – Wrocław

Alimenty to obowiązkowe świadczenie o charakterze regularnym uiszczane na rzecz osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną. Celem alimentów jest zaspokojenie potrzeb uprawnionej osoby związanych m.in. z wyżywieniem, mieszkaniem, wykształceniem czy leczeniem. Choć najczęstszą formą świadczeń są alimenty na dzieci, zgodnie z kodeksem cywilnym alimenty mogą również otrzymywać krewni w linii prostej, rodzeństwo i rozwiedziony małżonek.

Pomoc adwokata w kwestii alimentów

Adwokat, którego specjalizacją są alimenty, ustala, czy dana osoba jest uprawniona do ich otrzymywania, a następnie przygotowuje i zawiera porozumienia pozasądowe oraz reprezentuje klienta przed sądem.Pomoc adwokata rodzinnego w kwestii alimentów wiąże się nie tylko z przyznaniem świadczeń, lecz również ze zmianą ich wysokości.

Najczęstsze sprawy o alimenty – przynajmniej jeśli chodzi o Wrocław – dotyczą:

  • egzekwowania świadczeń na dzieci, rozwiedzionego małżonka lub krewnych,
  • obniżenia, podwyższenia lub zawieszenia alimentów,
  • uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego.

Jak przygotować się do sprawy o alimenty?

Przed rozpoczęciem ubiegania się o alimenty warto gromadzić dowody opłat związanych z miesięcznym utrzymaniem osoby, która ma otrzymywać świadczenie. Należy też dostarczyć adwokatowi dokumentację wskazującą na prawo do ubiegania się o alimenty, czyli dokumenty przedstawiające sytuację rodzinną i majątkową: zaświadczenie o wysokości zarobków, zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, decyzje o przyznanych zasiłkach, zaświadczenia od lekarzy, rachunki związane z utrzymaniem mieszkania i inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy.

Sprawy o alimenty – Wrocław

Adwokat Izabela Baran zapewnia pomoc prawną w sprawach o alimenty. Wrocław jest siedzibą naszej Kancelarii Adwokackiej, jednak usługi pomocy prawnej kierujemy również do klientów z okolicznych miejscowości. Będziemy z Tobą na każdym etapie sprawy – od złożenia pozwu o alimenty, przez reprezentowanie w sądzie, aż po ewentualne odwołanie się od decyzji sądu.

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3