BLOG
Slider
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

BLOG

Wspólność majątkowa. Na czym polega?

Wspólność majątkowa, nazywana także współwłasnością małżeńską ma miejsce w przypadku małżonków. O ile małżonkowie przed ślubem lub po ślubie nie zawierali umów dotyczących rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej...

Jak wygląda dziedziczenie zachowku?

Dziedziczenie prawa do zachowku występuje wtedy, gdy uprawiony do zachowku po spadkobiercy umiera, a za życia nie otrzymał należnej mu sumy pieniędzy z tytułu zachowku.

Czytaj więcej...

Rozdzielność majątkowa. Na czym polega?

Zasadą jest, że pomiędzy małżonkami od chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa małżeńska. Oznacza to, że od chwili zwarcia związku małżeńskiego, małżonkowie gromadzą wspólny majątek do chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Czytaj więcej...

Podział majątku wspólnego małżonków

Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać zarówno w czasie trwania małżeństwa, przy orzekaniu przez sąd rozwodu małżonków jak i po rozwodzie, tj. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Decyzja na jakim etapie dokonać podziału majątku wspólnego, należy do małżonków i zależy od ich sytuacji.

Czytaj więcej...

Kiedy nie należy się zachowek?

Zachowek nie należy się wtedy, gdy spadkobiercy otrzymali swój udział spadkowy po spadkodawcy. Są też inne przypadki, kiedy zachowek nie przysługuje. Jest to między innymi sytuacja, gdy doszło do skutecznego wydziedziczenia, zawarcia umowy dożywocia, dokonania darowizny dla osoby obcej dla spadkodawcy, przedawnienia roszczenia o zachowek czy naruszenia zasad współżycia społecznego.

Czytaj więcej...

Ile trwa sprawa spadkowa w sądzie?

Sprawa spadkowa w sądzie nie jest długim procesem jeżeli uczestnicy postępowania są zgodni co do treści wniosku.Sprawa spadkowa jest dłuższa jeżeli uczestnicy mają odmienne stanowiska np. kwestionują testament i w tym celu powoływany jest biegły lub słuchani są świadkowie.Sprawa spadkowa trwa tyle samo, niezależnie czy dotyczy spadku po rodzicach, czy tylko po matce, ojcu, innym członku rodzinny czy dotyczy obcej na osoby.

Czytaj więcej...