prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Porady Prawne - Wrocław

Zaprzeczenie ojcostwa. Na czym polega i kto może złożyć pozew?

zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć matka dziecka, dziecko, mężczyzna, który został prawnie uznany za ojca dziecka oraz prokurator jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Jest to zamknięty katalog osób i dla każdej z tych osób ustawodawca przewidział regulacje prawne zawarte w odrębnych artykułach.

Czytaj więcej...

Czy ojciec może wygrać sprawę o dziecko?

czy ojciec może wygrać proces o opiekę?

Opieka nad dzieckiem dla ojca - dla wielu ojców wydaje się to trudny temat, ale nie jest to niemożliwe. Władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem, przysługuje obojgu rodzicom do osiągnięcia przez dziecko osiemnastego roku życia. W sytuacji kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem, decyduje sąd rodzinny, nazywany również sądem opiekuńczym.

Czytaj więcej...

Jak walczyć o dziecko w sądzie? cz. 2

walka o dziecko w sądzie

Komu sąd przyzna opiekę nad dzieckiem? Jest to często zadawane pytanie przez Klientów którzy są przed lub w trakcie postępowania sądowego w sprawie o rozwód lub opiekę nad małoletnim dzieckiem. Jest to obszerny teamt, dlatego na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym oraz wcześniejszym artykule "Jak walczyć o dziesko w sądzie cz.1".

Czytaj więcej...

Przesłuchanie dziecka w sądzie. Co należy wiedzieć?

Przesłuchanie dziecka w sądzie

Przesłuchanie dziecka w sądzie rodzinnym jest coraz częstszą praktyką stosowaną przez Sąd na podstawie art. 216 (1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Dowód z wysłuchania małoletniego jest możliwy do przeprowadzania przed Sądem w sytuacji gdy rozwój małoletniego, jego stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na to pozwala.

Czytaj więcej...

Jak walczyć o dziecko w sądzie? cz.1

Prawo opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Sprawy o ustalenie opieki nad dzieckiem bardzo często wzbudzają wiele emocji u obu stron postępowania.

Czytaj więcej...

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie praw rodzicielskich polega na ograniczonej możliwości w podejmowaniu decyzji przez jednego z rodziców lub oboje z nich o istotnych kwestiach dotyczących wspólnego małoletniego dziecka.

Czytaj więcej...

Testament a wspólność majątkowa małżonków

wspólność majątkowa małżonków

Majątek wspólny po śmierci małżonka ulega podziałowi w częściach równych. Takie rozwiązanie przewidują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Co to oznacza? Łatwo to wyjaśnić m. in. na przykładzie określonej kwoty pieniędzy, np. 40 000 złotych, które wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.

Czytaj więcej...

Umowa dożywocia. Czym jest i kiedy się ją stosuje?

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia polega na nieodpłatnym przeniesieniu własności przez jej właściciela (zbywcę) na rzecz inne osoby - zobowiązanego w zamian za zapewnienie miejsca zamieszkania właścicielowi tej nieruchomości, opieki (wikt i opierunek), środków utrzymania oraz pochówku odpowiadającego tradycjom prawa miejscowego tzw. dożywocie.

Czytaj więcej...

Podział majątku, a dzieci

Podział majątku, a dzieci

Podział majątku po rozwodzie, w sytuacji gdy, byli małżonkowie mają dzieci nie ma zasadniczego znaczenia dla rozstrzygnięcia przez Sąd sprawy o podział majątku. Z jednym tylko wyjątkiem, kiedy podziałem majątku małżonków objęte jest wspólne mieszkanie lub dom, w którym, z jednym z byłych małżonków mieszkają ich wspólne małoletnie dzieci. Kwestia ta zostanie omówiona w tym artykule.

Czytaj więcej...

Wspólność majątkowa. Na czym polega?

Wspólność majątkowa

Wspólność majątkowa, nazywana także współwłasnością małżeńską ma miejsce w przypadku małżonków. O ile małżonkowie przed ślubem lub po ślubie nie zawierali umów dotyczących rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej...

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider