BLOG
Slider
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

BLOG

Kiedy nie należy się zachowek?

Zachowek nie należy się wtedy, gdy spadkobiercy otrzymali swój udział spadkowy po spadkodawcy. Są też inne przypadki, kiedy zachowek nie przysługuje. Jest to między innymi sytuacja, gdy doszło do skutecznego wydziedziczenia, zawarcia umowy dożywocia, dokonania darowizny dla osoby obcej dla spadkodawcy, przedawnienia roszczenia o zachowek czy naruszenia zasad współżycia społecznego.

Czytaj więcej...

Ile trwa sprawa spadkowa w sądzie?

Sprawa spadkowa w sądzie nie jest długim procesem jeżeli uczestnicy postępowania są zgodni co do treści wniosku.Sprawa spadkowa jest dłuższa jeżeli uczestnicy mają odmienne stanowiska np. kwestionują testament i w tym celu powoływany jest biegły lub słuchani są świadkowie.Sprawa spadkowa trwa tyle samo, niezależnie czy dotyczy spadku po rodzicach, czy tylko po matce, ojcu, innym członku rodzinny czy dotyczy obcej na osoby.

Czytaj więcej...

Jak  sprawdzić czy testament jest sfałszowany?

Sfałszowany testament może mieć miejsce w przypadku testamentu odręcznego nazywanego również testamentem pisanym ręcznie lub testamentem własnoręcznym. Testament odręczny musi zostać w całości spisany przez testatora. Pod treścią testamentu testator musi się podpisać i opatrzeć testament datą. Sfałszowanie testamentu ma miejsce w sytuacji, gdy, to nie testator (spadkodawca) jest autorem testamentu.

Czytaj więcej...

Czy testament ustny jest ważny?

Testament ustny zaliczany jest do szczególnych form sporządzania testamentu, obok testamentu sporządzonego na statku wodnym lub powietrznym, czy testamentu wojskowego. Aby testament ustny był ważnym testamentem muszą zostać spełnione wszystkie warunki, jakie przewiduje kodeks cywilny, dla ważności tego rodzaju testamentu.

Czytaj więcej...

Jak uniknąć płacenia zachowku?

Bardzo często pojawia się pytanie od Klientów jak uniknąć płacenia zachowku. Choć kodeks cywilny posługuje się jedynie pojęciem zachowku bardzo często pojawia się również pytanie o to jak uniknąć płacenia zachówku. O tym czym jest instytucja zachowku i komu zachowek się należy pisałam w artykulke: Sprawy spadkowe – sprawa o zachowek.

Czytaj więcej...

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Sprawy spadkowe to nowy cykl artykułów, który został przygotowany specjalnie do Państwa i będzie dotyczył szeroko rozumianych spraw spadkowych, takich jak nabycie spadku z testamentu lub ustawy, odrzucenie spadku, wydziedziczenie oraz zachowek. Sprawę spadkową można przeprowadzić u notariusza lub w sądzie.

Czytaj więcej...

Jak wycofać pozew o rozwód?

Małżonkowie do momentu prawomocnego orzeczenia przez Sąd rozwodu, mogą cofnąć pozew o rozwód. Jest to możliwe również po wydaniu przez właściwy Sąd Okręgowy wyroku rozwodowego, a przed jego uprawomocnieniem się.

Czytaj więcej...

Rozwód za porozumieniem stron

Sprawa o rozwód za porozumieniem stron polega na złożeniu we właściwym rzeczowo i miejscowo Sądzie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli strona przeciwna, wskaże, że zgadza się z żądaniem pozwu, czyli zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, Sąd na pierwszym wyznaczonym terminie może rozpoznać sprawę i wydać wyrok.

Czytaj więcej...