prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Porady Prawne - Wrocław

Kiedy wyrok o rozwód jest prawomocny?

Kiedy wyrok o rozwód jest prawomocny

Kiedy uprawomocnia się wyrok rozwodowy? Jest to często zadawane pytanie przez Klientów w sprawach o rozwód. Zwłaszcza kiedy postępowanie sądowe trwa długo, a strona postępowania chce uregulować prawnie swoją sytuację i zawrzeć kolejny, formalny związek małżeński.

Czytaj więcej...

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Uregulowanie widzeń z dzieckiem po rozwodzie ma miejsce pomiędzy rodzicami którym nie udało się wypracować wspólnego porozumienia w kwestii kontaktów jednego z rodziców z małoletnim dzieckiem lub gdy sytuacja pomiędzy rodzicami uległa zmianie i należy uregulować na nowo kontakty rodzica z dzieckiem.

Czytaj więcej...

Kiedy żonie należą się alimenty od męża?

Kiedy żonie należą się alimenty od męża?

Alimenty dla żony to często zadawane pytanie przez obie strony postępowania sądowego w sprawie o rozwód. Prawo do alimentów regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z obecnym brzmieniem art 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie kro), prawo do alimentów na rzecz byłego małżonka, należy podzielić na dwie kategorie.

Czytaj więcej...

Ustalanie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Ustalanie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie, może zostać ustalone przy jednym z rodziców. W zależności od sytuacji rodzinnej dziecka. Nawet w przypadku opieki naprzemiennej dziecko musi mieć ustalone miejsce zamieszkania przy jednym z rodziców.

Czytaj więcej...

Zaprzeczenie ojcostwa. Na czym polega i kto może złożyć pozew?

zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć matka dziecka, dziecko, mężczyzna, który został prawnie uznany za ojca dziecka oraz prokurator jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Jest to zamknięty katalog osób i dla każdej z tych osób ustawodawca przewidział regulacje prawne zawarte w odrębnych artykułach.

Czytaj więcej...

Czy ojciec może wygrać sprawę o dziecko?

czy ojciec może wygrać proces o opiekę?

Opieka nad dzieckiem dla ojca - dla wielu ojców wydaje się to trudny temat, ale nie jest to niemożliwe. Władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem, przysługuje obojgu rodzicom do osiągnięcia przez dziecko osiemnastego roku życia. W sytuacji kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem, decyduje sąd rodzinny, nazywany również sądem opiekuńczym.

Czytaj więcej...

Jak walczyć o dziecko w sądzie? cz. 2

walka o dziecko w sądzie

Komu sąd przyzna opiekę nad dzieckiem? Jest to często zadawane pytanie przez Klientów którzy są przed lub w trakcie postępowania sądowego w sprawie o rozwód lub opiekę nad małoletnim dzieckiem. Jest to obszerny teamt, dlatego na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym oraz wcześniejszym artykule "Jak walczyć o dziesko w sądzie cz.1".

Czytaj więcej...

Przesłuchanie dziecka w sądzie. Co należy wiedzieć?

Przesłuchanie dziecka w sądzie

Przesłuchanie dziecka w sądzie rodzinnym jest coraz częstszą praktyką stosowaną przez Sąd na podstawie art. 216 (1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Dowód z wysłuchania małoletniego jest możliwy do przeprowadzania przed Sądem w sytuacji gdy rozwój małoletniego, jego stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na to pozwala.

Czytaj więcej...

Jak walczyć o dziecko w sądzie? cz.1

Prawo opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Sprawy o ustalenie opieki nad dzieckiem bardzo często wzbudzają wiele emocji u obu stron postępowania.

Czytaj więcej...

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie praw rodzicielskich polega na ograniczonej możliwości w podejmowaniu decyzji przez jednego z rodziców lub oboje z nich o istotnych kwestiach dotyczących wspólnego małoletniego dziecka.

Czytaj więcej...

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider