BLOG
Slider
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

BLOG

Testament a wspólność majątkowa małżonków

Majątek wspólny po śmierci małżonka ulega podziałowi w częściach równych. Takie rozwiązanie przewidują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Co to oznacza? Łatwo to wyjaśnić m. in. na przykładzie określonej kwoty pieniędzy, np. 40 000 złotych, które wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.

Czytaj więcej...

Umowa dożywocia. Czym jest i kiedy się ją stosuje?

Umowa dożywocia polega na nieodpłatnym przeniesieniu własności przez jej właściciela (zbywcę) na rzecz inne osoby - zobowiązanego w zamian za zapewnienie miejsca zamieszkania właścicielowi tej nieruchomości, opieki (wikt i opierunek), środków utrzymania oraz pochówku odpowiadającego tradycjom prawa miejscowego tzw. dożywocie.

Czytaj więcej...

Podział majątku, a dzieci

Podział majątku po rozwodzie, w sytuacji gdy, byli małżonkowie mają dzieci nie ma zasadniczego znaczenia dla rozstrzygnięcia przez Sąd sprawy o podział majątku. Z jednym tylko wyjątkiem, kiedy podziałem majątku małżonków objęte jest wspólne mieszkanie lub dom, w którym, z jednym z byłych małżonków mieszkają ich wspólne małoletnie dzieci. Kwestia ta zostanie omówiona w tym artykule.

Czytaj więcej...

Wspólność majątkowa. Na czym polega?

Wspólność majątkowa, nazywana także współwłasnością małżeńską ma miejsce w przypadku małżonków. O ile małżonkowie przed ślubem lub po ślubie nie zawierali umów dotyczących rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej...

Jak wygląda dziedziczenie zachowku?

Dziedziczenie prawa do zachowku występuje wtedy, gdy uprawiony do zachowku po spadkobiercy umiera, a za życia nie otrzymał należnej mu sumy pieniędzy z tytułu zachowku.

Czytaj więcej...

Rozdzielność majątkowa. Na czym polega?

Zasadą jest, że pomiędzy małżonkami od chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa małżeńska. Oznacza to, że od chwili zwarcia związku małżeńskiego, małżonkowie gromadzą wspólny majątek do chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Czytaj więcej...

Podział majątku wspólnego małżonków

Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać zarówno w czasie trwania małżeństwa, przy orzekaniu przez sąd rozwodu małżonków jak i po rozwodzie, tj. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Decyzja na jakim etapie dokonać podziału majątku wspólnego, należy do małżonków i zależy od ich sytuacji.

Czytaj więcej...