prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem wrocław

W sytuacji, gdy, rodzice dziecka mieszkają osobno, a rodzic, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem nie dopuszcza do kontaktu dziecka z drugim z rodziców, rodzic którego kontakt z dzieckiem jest uniemożliwiony, może złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów.

Sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym. W sprawie podmiotami są wnioskodawca (rodzic, który ma uniemożliwiony kontakt z dzieckiem) i uczestnik postępowania (przeważnie drugi z rodziców). W treści wniosku należy określić sposób kontaktów, ich czas oraz miejsce, wskazać w jaki sposób ma nastąpić odbiór dziecka oraz odprowadzenie dziecka po zakończeniu kontaktów do miejsca zamieszkania rodzica, pod opieką, którego dziecko pozostaje.

Co należy określić we wniosku?

Należy określić czy kontakty z dzieckiem mają się odbywać samodzielnie czy w obecności drugiego z rodziców. Kontakty mogą odbywać w dni powszednie, w weekendy, święta, w okresie ferii zimowych czy wakacji. Część kontaktów może odbywać się również za pomocą środków komunikacji na odległość np. skype. Jest to uzasadnione w sytuacji, gdy, miejsce zamieszkania rodzica i dziecka dzieli duża odległość. We wniosku należy określić dane dziecka, datę i miejsca urodzenia oraz wskazać dlaczego nie dochodzi do kontaktów z dzieckiem. Wraz z wnioskiem można złożyć wniosek o udzielnie zabezpieczenia na czas trwania postępowania poprzez zabezpieczenie kontaktów w sposób wskazany we wniosku o udzielnie zabezpieczenia. Wniosek w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia kontaktów wymaga uzasadnienia. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie kontaktów złożony jest wraz z wnioskiem głównym nie podlega opłacie. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, którego wniosek dotyczy oraz dokumenty wymienione w treści wniosku. Dowody z dokumentu czy przesłuchania świadków powinny potwierdzać uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem, aby żądanie wnioskodawcy sąd uznał za zasadne. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 złotych. Jeżeli jednak sąd orzekał wcześniej o kontaktach rodzica (wnioskodawcy) z dzieckiem, wniosek podlega opłacie w wysokości 100 złotych.

adwokat rodzinny Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider