prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

prawnik wrocław

Na postanowienie o zamianie kary na zastępczą karę pozbawienia wolności, skazanemu przysługuje zażalenie. Jeżeli sąd nie uwzględni zażalenia i utrzyma w mocy zaskarżone postanowienie jest jeszcze możliwości uniknięcia kary izolacyjnej.

W sytuacji, gdy, postanowienie o zamianie kar na zastępczą karę pozbawienia wolności jest prawomocne, skazany, na podstawie art. 65a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, w skrócie kkw, ma możliwość złożenia do sądu wniosku o wstrzymanie tej kary do czasu wykonania kary ograniczenia wolności. Wniosek składa się do sądu, który wydał postanowienie o zamianie kary. Powyższa sytuacja, ma miejsce głównie, w sytuacji, gdy skazany nie wykonał w całości lub w części kary ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w określonym przez sąd wymiarze. Kodeks karny wykonawczy nie przewiduje terminu do kiedy skazany może złożyć taki wniosek, nie mniej jednak najlepiej złożyć wniosek do sądu jak najszybciej.

Co powinien zawierać wniosek o wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności?

Do wniosku o wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności należy dołączyć pisemne oświadczenie skazanego o tym, że skazany będzie wykonywał karę ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym. Wniosek o wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności o wstrzymanie zastępczej kary pozbawienia wolności należy podpisać i złożyć wraz z załącznikami wymienionymi w jego treści oraz podpisanym oświadczeniem skazanego o tym, że będzie on wykonywał karę ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym. Skazany we wniosku może wnosić o to, aby sąd wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Skazany powinien wniosek uzasadnić. Jeżeli skazany posiada dokumenty potwierdzające fakt, że nie mógł odbyć kary orzeczonej przez sąd pierwotnie, powinien je złożyć wraz z wnioskiem.

W sytuacji gdy, sąd nie uwzględni wniosku skazanego, na postanowienie odmowne, przysługuje skazanemu zażalenie. Natomiast, jeżeli sąd uwzględni wniosek skazanego, a skazany nadał nie będzie odbywał kary ograniczenia wolności lub wykona karę jedynie częściowo, sąd zarządzi wykonanie zastępczej karę pozbawienia wolności, określając ponownie jej wymiar. W takim przypadku, skazany nie będzie miał już możliwości złożenia ponownie wniosku o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. Instytucja wstrzymania zastępczej kary pozbawienia wolności na podstawie art 65 a § 1 kkw, przysługuje skazanemu tylko raz i daje skazanemu szansę na uniknięcie kary izolacyjnej.

adwokat Izabela Baran

Więcej w tematyce prawa karnego przeczytają Państwo w innych artykułach:

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Jak rozłożyć karę grzywny na raty?

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3