prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Kontakty rodzica z dzieckiem wrocław

Z żądaniem ustalenia kontaktów z dzieckiem można wystąpić rodzic w sprawie o rozwód lub wnieść sprawę o kontakty do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Z takim wnioskiem może wystąpić rodzic, gdy żądanie ustalenia kontaktów z dzieckiem nie było zgłoszone przy rozwodzie lub rodzice dziecka nie zawierali związku małżeńskiego.

Ponadto, wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, jeżeli nie były wcześniej ustalone, może złożyć rodzic, kiedy drugi z rodziców nie pozwala mu na kontakty z dzieckiem, albo rodzice dziecka nie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie kontaktów.

Sprawa o kontakty toczy się w postępowaniu nieprocesowym, w którym występuje wnioskodawca i uczestnik postępowania. We wniosku należy określić dane dziecka, którego sprawa o kontakty ma dotyczyć oraz dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Jeżeli rodzice dziecka nie zawierali związku małżeńskiego należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia. We wniosku należy określić kiedy kontakty mają się odbywać z podaniem dni kontaktów, przedziału czasowego, podania skąd dziecko ma być odebrane i do kogo odprowadzone po zakończonych kontaktach. W zależności do wieku i stopnia rozwoju dziecka można wnosić o ustalenie przez sąd, kontaktów dziecka z nocowaniem, ustalenie kontaktów z dzieckiem w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jak również w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.

Uzasadnienie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek powinien być uzasadniony. Do wniosku można dołączyć dowody z dokumentów wskazanych we wniosku, wnieść o przesłuchanie świadków oraz uczestników postępowania. Wniosek należy koniecznie podpisać, o czym pisałam już we wcześniejszych wpisach na blogu. Wniosek podlega opłacie stałej, która wynosi 40 złotych. Dodatkowo wraz z wnioskiem o ustalenie kontaktów można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania.

Wniosek o udzielnie zabezpieczenia również należy uzasadnić. Główną okolicznością na podstawie, której sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów na czas trwania postępowania, jest brak kontaktów z dzieckiem z uwagi na postawę drugiego z rodziców, który nie dopuszcza do kontaktów z dzieckiem. Jeżeli taki wniosek składany jest wraz z wnioskiem głównym, tzn. wnioskiem o ustalenie kontaktów, jest on wtedy bezpłatny. Często zdarza się, że, aby sąd ustalił kontakty rodzica z dzieckiem niezbędna jest opinia biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w skrócie OZZS. Podkreślenia wymaga, że sprawa o kontakty z dzieckiem należy do spraw delikatnych, gdzie wszystko zależy od postawy obydwojga rodziców oraz gotowości rodziców dziecka do wzajemnych ustępstw.

Wraz z upływem czasu i wiekiem dziecka oraz jego potrzebami, można złożyć ponownie wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku, opłata stała od wniosku jest wyższa i wynosi 100 złotych.

adwokat Izabela Baran 

 

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach:

Zasądzenie alimentów na dziecko

Rozwód - istotne kwestie

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3