prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Wniosek o ostrzeżenie rodzica karą grzywny wrocław

Wniosek o ostrzeżenie rodzica karą grzywny za brak realizacji kontaktów z dzieckiem występuje w dwóch przypadkach. Pierwszy ma miejsce, w sytuacji, gdy, rodzic ma orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem i drugi rodzic, pomimo orzeczenia sądu, swoim zachowaniem nie pozwala na realizowanie kontaktów.

Drugi przypadek, występuje, kiedy rodzic z ustalonymi przez sąd kontaktami, celowo nie wykonuje orzeczenia sądu w przedmiocie ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Kto decyduje o kontaktach dziecka z rodzicem?

O kontaktach rodzica z dzieckiem orzeka sąd przy rozwodzie jeżeli małżonkowie o to wnoszą lub po złożeniu do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Więcej na te temat sprawy o kontakty pisałam w innym wpisie na blogu: Ustalenie kontaktow rodzica z dzieckiem. Sprawa o ostrzeżenie karą grzywny rodzica za brak realizacji kontaktów z dzieckiem, jak w przypadku sprawy o kontakty, również rozpoznawana jest w postępowaniu nieprocesowym. W postępowaniu tym występują wnioskodawca i uczestnik postępowania. Wniosek składa się do sądu rodzinnego, dokładnie do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku należy powołać wydane przez sąd orzeczenie w przedmiocie kontaktów, najlepiej dołączyć jego odpis, określić dane dziecka, którego sprawa dotyczy, tzn. jego imię nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, wskazać od kiedy kontakty nie są realizowane i dlaczego.

Należy również określić kwotowo wysokość kary grzywny za brak realizacji każdego z kontaktów. Wniosek podlega opłacie stałej, która wynosi 40 złotych. Istotnym jest, że jeżeli, w międzyczasie kontakty rodzica z dzieckiem zaczną się odbywać, wniosek staje się bezprzedmiotowy.

adwokat Izabela Baran 

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach:

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Jak szybko się rozwieść?

Jakie dokumenty potrzebne są do rozwodu?

Jak założyć sprawę rozwodową?

Zasądzenie alimentów na dziecko

Rozwód - istotne kwestie

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3