prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Wniosek o ostrzeżenie rodzica karą grzywny za brak realizacji kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ostrzeżenie rodzica karą grzywny wrocław

Wniosek o ostrzeżenie rodzica karą grzywny za brak realizacji kontaktów z dzieckiem występuje w dwóch przypadkach. Pierwszy ma miejsce, w sytuacji, gdy, rodzic ma orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem i drugi rodzic, pomimo orzeczenia sądu, swoim zachowaniem nie pozwala na realizowanie kontaktów.

Drugi przypadek, występuje, kiedy rodzic z ustalonymi przez sąd kontaktami, celowo nie wykonuje orzeczenia sądu w przedmiocie ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Kto decyduje o kontaktach dziecka z rodzicem?

O kontaktach rodzica z dzieckiem orzeka sąd przy rozwodzie jeżeli małżonkowie o to wnoszą lub po złożeniu do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Więcej na te temat sprawy o kontakty pisałam w innym wpisie na blogu: Ustalenie kontaktow rodzica z dzieckiem. Sprawa o ostrzeżenie karą grzywny rodzica za brak realizacji kontaktów z dzieckiem, jak w przypadku sprawy o kontakty, również rozpoznawana jest w postępowaniu nieprocesowym. W postępowaniu tym występują wnioskodawca i uczestnik postępowania. Wniosek składa się do sądu rodzinnego, dokładnie do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku należy powołać wydane przez sąd orzeczenie w przedmiocie kontaktów, najlepiej dołączyć jego odpis, określić dane dziecka, którego sprawa dotyczy, tzn. jego imię nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, wskazać od kiedy kontakty nie są realizowane i dlaczego.

Należy również określić kwotowo wysokość kary grzywny za brak realizacji każdego z kontaktów. Wniosek podlega opłacie stałej, która wynosi 40 złotych. Istotnym jest, że jeżeli, w międzyczasie kontakty rodzica z dzieckiem zaczną się odbywać, wniosek staje się bezprzedmiotowy.

adwokat rodzinny Izabela Baran 

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider