prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Instytucja zachowku jest umiejscowiona w przepisach kodeksu cywilnego, dokładnie w księdze czwartej - spadki. Zgodnie z przepisami prawa, uprawnionym do zachowku nie jest każdy spadkobierca, a jedynie określona grupa osób.

Osobami tymi są: małżonek, dzieci i rodzice spadkodawcy. Z instytucji zachowku można skorzystać tylko w sytuacji, gdy, nie doszło do dziedziczenia czy to z ustawy czy z testamentu lub, gdy, pomimo dziedziczenia, spadkodawca za życia rozporządził swoim majątkiem np. uczynił na rzecz innej osoby darowiznę  lub dokonał zapisów windykacyjnych w taki sposób, że spadkobierca z otrzymanego majątku nic nie otrzymał lub otrzymał, ale kwota ta lub składnik majątku, nie pokryła nawet należnego spadkobiercy zachowku. Inną okolicznością jest wydziedziczenie przez spadkodawcę.

Komu i w jakiej wysokości należy się zachowek?

Jak wskazano powyżej zachowek należy się małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom spadkodawcy, którzy dziedziczyliby z ustawy. Zachowek może być dochodzony przez uprawnionego do zachowku w wysokości ½ udziału spadkowego jaki przypadłby spadkobiercy przy dziedziczeniu ustawowym. Natomiast, zachowek w wysokości 2/3 udziału jaki nabyłby uprawniony do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym,  należy się jeżeli uprawniony jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy. Powyższe okoliczności ustala się w momencie otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Jeżeli na moment śmierci spadkodawcy, uprawniony do zachowku jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy, należy mu się zachowek w wysokości 2/3, w pozostałym przypadkach jest to ½.

Kiedy można dochodzić zachowku oraz ile wynosi zachowek?

W każdej sprawie o zachowek, ważny jest stan faktyczny. To od stanu sprawy zależy zasadność wnoszenia do Sądu sprawy o zachowek oraz ustalenia wysokości dochodzonego roszczenia, odpowiadającej ½ lub 2/3 udziału spadkowego. Niemniej jednak, Sąd w sprawie o zachowek, z uwagi na stan faktyczny, może miarkować należny uprawionemu zachowek. Aby ubiegać się o zachowek należy złożyć pozew do Sądu.  Opłata od pozwu wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu.

Dlaczego w sprawach o zachowek warto skorzystać z pomocy  adwokata?

Często, oprócz opłaty od pozwu, nie jest to jedyny koszt jaki ponosi powód,  albowiem przy ustaleniu wysokości zachowku, może być konieczna opinia biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość. Podobnie jest z ruchomościami o większej wartości, gdy strony postępowania sądowego, nie są zgodne co do ich wartości. Warto zwrócić się do kancelarii adwokackiej po poradę prawną przed wniesieniem sprawy o zachowek. Wrocław to miasto gdzie działa wiele kancelarii zajmujących się tego rodzaju tematyką. Dobry adwokat, wyjaśni Klientowi wszelkie niejasności związane z zachowkiem. Nadto, adwokat zajmujący się sprawami spadkowymi, poprowadzi sprawę o zachowek Klienta na każdym etapie postępowania sądowego.


Adwokat Izabela Baran

Więcej o sprawach spadkowych przeczytają Państwo w innych artykułach:

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Jak uniknąć płacenia zachowku?

Kiedy zachowek się nie należy?

Podatki spadkowe - na co być przygotowanym?

Czy testament ustny jest ważny

Ile trwa sprawa spadkowa w sądzie?

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3