prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Małżonkowie lub byli małżonkowie mogą podzielić swój majątek korzystając z kilku sposobów. Wybór najlepszego rozwiązania zależy od nich samych oraz od ich sytuacji.

Adwokat rodzinny pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania, dlatego warto udać się w tej kwestii na poradę prawną do profesjonalnego prawnika.

Jak podzielić majątek w trakcie trwania małżeństwa?

Jest kilka możliwości podziału majątku. Niemniej jednak, jeżeli małżonkowie, po zwarciu związku małżeńskiego, zawarli rozdzielność majątkową, w każdej chwili mogą podzielić swój wspólny majątek, wypracowany od powstania wspólności ustawowej małżeńskiej do jej zakończenia. To jedyny sposób na podział majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Każdy kolejny sposób podziału majątku, ma już miejsce po rozwiązaniu małżeństwa stron, czyli po rozwodzie.

Podział majątku w rozwodzie lub po rozwodzie

W tej sytuacji mamy więcej rozwiązań dla byłych małżonków. Pierwszym, jest żądanie orzeczenia przez Sąd podziału majątku małżonków w rozwodzie. Jednak czy zawsze jest on możliwy? Niestety nie, taki podział, jest możliwy, jeżeli nie jest skomplikowany i nie doprowadzi do przedłużenia postępowania. Innymi słowy, strony postępowania rozwodowego muszą być zgodne w zakresie podziału majątku wspólnego.
Drugą z możliwości jest podział majątku byłych małżonków, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, poprzez zawarcie umowy.

Jeżeli mamy do czynienia z podziałem majątku, w skład, którego wchodzi nieruchomość, umowa taka, dla swojej ważności, musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W tym przypadku, byli małżonkowie, również muszą być zgodni co do składników majątku wspólnego, ich wartości i sposobu podziału.
Trzecią z możliwości jest wniesienie sprawy do sądu o podział majątku. Ma on miejsce głównie, w sytuacji braku porozumienia byłych małżonków, w zakresie udziałów w majątku wspólnym (równe lub nierówne udziały), składników majątku wspólnego, ich wartości, a także sposobu podziału. Z doświadczenia zawodowego mogę wskazać, że powszechnym problemem, jaki napotykam w sprawach o podział majątku jest to, które składniki wchodzą w skład majątku, ich wartość oraz sposób podziału.  Często byli małżonkowie spierają się o to jaki był ich udział w majątku wspólnym, to co weszło do majątku wspólnego lub z niego wyszło i jaka była wartość tego składnika majątku czy nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny lub nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Bardzo często, w przypadku ustalenia wartości konkretnego składnika majątku, potrzebna jest opinia biegłego. Na jej podstawie Sąd ostatecznie przyjmuje wartość konkretnego składnika majątku, który podlega wycenie przez biegłego i wchodził do majątku wspólnego. Jest to powszechne w przypadku spłaty byłego małżonka przez drugiego małżonka oraz z uwagi na obecnie rosnące ceny na rynku nieruchomości. Bardzo często kłopotliwym jest podział majątku małżonków, który zawiera długi, jak np. kredyt mieszkaniowy zaciągnięty wspólnie przez małżonków. Tu rozwiązania często należy szukać w orzeczeniach Sądu Najwyższego, które ulegają częstym zmianom, a na podstawie, których orzekają Sądy w sprawach o podział majątku byłych małżonków. Często pojawiają się również inne kwestie związane z podziałem majątku. Nie należy jednak, tak samo traktować spraw toczących się przed Sądem o podział majątku byłych małżonków z podziałem majątku, osób, które nie zawarły związku małżeńskiego, żyjąc wspólnie w nieformalnym związku. Są to sprawy, które podlegają innym regulacjom prawnym.

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie w zakresie sposobu podziału majątku?

Przede wszystkim, zanim zdecydujemy się na podział majątku wspólnego, niezależnie od wybranego wstępnie sposobu podziału majątku wspólnego, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który oceni rzeczywistą sytuację i przedstawi najlepsze dla Klienta rozwiązanie. Zdarza się, że były małżonek/małżonka wychodzi z założenia, że przedstawiona przez drugiego byłego małżonka, propozycja podziału majątku wspólnego jest jest dla niego korzystna. Co niestety, często nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto udać się do adwokata, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć własne interesy.

 

adwokat Izabela Baran

Więcej o podziale majątku przeczytają Państwo w innych artykułach: 

Rozdzielność majątkowa. Na czym polega?

Podział majątku wspólnego małżonków

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3