prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?

Jeżeli małżonek ma sporządzony pozew o rozwód, oprócz podpisu pod pozwem, niezbędnym będzie również dopełnienie innych formalności takich jak opłata od pozwu czy dołączenie dokumentów, które powinny zostać wraz z pozwem złożone.

Jakie dokładnie dokumenty, należy dołączyć do pozwu wskażę poniżej. Jeżeli jednak, mimo wszystko, nie czujemy się pewni, czy pozew zawiera wszystkie istotne elementy oraz dokumenty, które powinny zostać wraz z pozwem złożone w Sądzie, zawsze można skorzystać z porady prawnej prawnika z Wrocławia, o ile w tym okręgu będzie rozpoznawana sprawa o rozwód lub tu właśnie mieszkamy.

Dokumenty do pozwu o rozwód

Dokumenty niezbędne do pozwu to przede wszystkim odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeżeli małżonkowie mają dzieci, również odpisy skrócone ich aktów urodzenia. Jeżeli tych dokumentów zabraknie, Sąd zobowiąże powoda do ich złożenia w zakreślonym terminie.

W sytuacji, gdy małżonek domaga się alimentów na swoją rzecz lub dzieci, albo wraz z pozwem złożył wniosek o udzielnie zabezpieczenia w tym przedmiocie, należy złożyć wszelkie dokumenty wskazujące na źródła utrzymania oraz koszty utrzymania. Tutaj mam na myśli faktury lub ewentualnie paragony z potwierdzeniem płatności. Należy pamiętać, że zgodnie z obecną linią orzeczniczą, same paragony nie mogą stanowić dowodu w sprawie w zakresie kosztów utrzymania. Ponadto, jeżeli małżonek posiada inne dowody, które są w jego ocenie przydatne w sprawie o rozwód, winien je złożyć wraz z pozwem. Wszystko zależy od tego, czego małżonek domaga się w rozwodzie.

Adwokat rozwodowy, po wysłuchaniu Klienta, wskaże Mu jakie dokumenty są potrzebne w jego sprawie oraz które z posiadanych dokumentów są przydatne. Jest to ważne, ponieważ, o ile, Sąd wezwie powoda do złożenia odpisów aktów stanu cywilnego, informacji o dochodach, źródłach utrzymania czy wykazania kosztów utrzymania, w pozostałym zakresie powód sam musi wiedzieć jakie dokumenty złożyć na poparcie swoich roszczeń.

Opłata od pozwu o rozwód

Opłata od pozwu o rozwód wynosi obecnie 600 złotych. Można ją uiścić na dwa sposoby. Pierwszy to wpłata na rachunek Sądu, do którego pozew wnosimy, w przypadku okręgu wrocławskiego, to rachunek Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XIII Wydziału Cywilnego Rodzinnego. Potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do pozwu. Drugim sposobem jest dokonanie opłaty bezpośrednio w kasie Sądu. W tym przypadku, otrzymamy znak sądowy, (obecnie są to znaki elektronicznie), który należy nakleić na pozew, najlepiej na pierwszej stronie, tak, aby nie zasłonić tekstu.

Braki formalne pozwu

Co w sytuacji kiedy pozew zawiera braki formalne, np. nie została wniesiona opłata od pozwu lub nie zostały dołączone akty stanu cywilnego? W tej sytuacji, Sąd wezwie powoda do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia pozwu. Jeżeli, powód tego nie zrobi w zakreślonym przez Sąd terminie, jak wskazałam powyżej, Sąd odrzuci pozew. W tej sytuacji, wniesiony pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a powód będzie musiał ponownie wnieść pozew o rozwód do Sądu.

Jeżeli nie czujemy się pewni, co do treści pozwu i tego czy jest on skierowany do właściwego Sądu i czy jest on kompletny, zawsze można skorzystać z pomocy adwokata, w swoim miejscu zamieszkania. Dla wielu osób jest to szczególnie ważne, jeżeli zależy im na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej. Nasza kancelaria adwokacka z Wrocławia, pomaga Klientom w tego typu sprawach.

Adwokat rodzinny – Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider