prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Rozwód za porozumieniem stron

Sprawa o rozwód za porozumieniem stron polega na złożeniu we właściwym rzeczowo i miejscowo Sądzie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli strona przeciwna, wskaże, że zgadza się z żądaniem pozwu, czyli zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, Sąd na pierwszym wyznaczonym terminie może rozpoznać sprawę i wydać wyrok.

Dokumenty i opłata od pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Jakie dokumenty złożyć wraz z pozwem o rozwód, wskazałam we wcześniejszym wpisie. Jeżeli pozew zawiera jedynie żądanie orzeczenia przez Sąd rozwodu bez orzekania o winie, to istotnym dowodem z dokumentu, jaki należy złożyć jest odpis skrócony aktu małżeństwa małżonków, których sprawa o rozwód ma dotyczyć. Czasami Sąd zobowiązuje strony postępowania do złożenia zaświadczenia o dochodach ze stosunku pracy czy prowadzonej działalności. Opłata od pozwu jest stała i obecnie wynosi 600 złotych. Niezależnie, czy jest to rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie lub czy pozew zawiera jeszcze inne żądania, których można dochodzić w sprawie o rozwód.

Zwrot połowy opłaty od pozwu

Istotnym również jest to, że jeżeli, rozwód nastąpi za porozumieniem stron, to Sąd, zwróci stronie powodowej połowę opłaty od pozwu, po tym jak sprawa o rozwód się uprawomocni. Sąd w takim wypadku, zwraca powodowi, połowę opłaty od pozwu na rachunek bankowy wskazany przez powoda.

Korzyści w przypadku rozwodu bez orzekania o winie

Jest to najmniej dotkliwa forma rozwiązania małżeństwa. Sprawa o rozwód w takim wypadku sprowadza się do jednego terminu rozprawy, na którym sąd przesłuchuje strony, bądź jedną ze stron. jeżeli jeden z małżonków nie może się stawić na terminie rozprawy, a małżonkowie są zgodni w kwestii orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie.

Czy zawsze możliwy jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy w przypadku, gdy obydwie strony wyrażają zgodę takie rozwiązanie przez Sąd małżeństwa. Nie zawsze małżonek chce się zgodzić na taką formę rozwiązania małżeństwa. Zwłaszcza kiedy pozostaje w przekonaniu, że winę za rozpad małżeństwa ponosi drugi z małżonków. Należy również brać pod uwagę fakt, że rozwód z orzekaniem o winie trwa znacznie dłużej i wiąże się z silnymi emocjami dla obydwu stron. Tak naprawdę decyzja o rozwodzie nie należy do łatwych dla żadnego z małżonków, a tym bardziej to w jaki sposób rozwiązać małżeństwo. Jeżeli, małżonek jest zdecydowany na rozwód, ale nie wie czy wybrać rozwód z orzekaniem o winie lub bez, zawsze może udać się na poradę prawną do adwokata o rozwodów.

Prawnik rozwodowy doradzi Klientowi jaką formę rozwodu wybrać, a ostateczna decyzja pozostaje w gestii Klienta. Orzeczenie rozwodu z winą może wiązać się z żądaniem alimentów od małżonka winnego na rzecz drugiego małżonka. Jeszcze do niedawna, orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka, dawało podstawy, w sprawie o podział majątku wspólnego, do żądania orzeczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Obecnie, Sądy odeszły od tej koncepcji i nawet w sytuacji rozwodu z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, orzekają, że udziały w majątku wspólnym byłych małżonków są równe. Niemniej jednak, adwokat rozwodowy w czasie spotkania z Klientem, przedstawia Klientowi wszystkie warianty dotyczące rozwodu, ze wskazaniem najlepszego dla Klienta rozwiązania.

adwokat rodzinny – Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider