prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Sfałszowany testament może mieć miejsce w przypadku testamentu odręcznego nazywanego również testamentem pisanym ręcznie lub testamentem własnoręcznym. Testament odręczny musi zostać w całości spisany przez testatora. Pod treścią testamentu testator musi się podpisać i opatrzeć testament datą. Sfałszowanie testamentu ma miejsce w sytuacji, gdy, to nie testator (spadkodawca) jest autorem testamentu.

Innymi słowy, gdy testament ręczny nie został nakreślony ręką testatora. Jeżeli spadkobiercy ustawowi, bądź spadkobiercy, którzy zostaliby powołani do spadku na podstawie wcześniej sporządzonego przez spadkodawcę testamentu, mają wątpliwości co do sporządzenia testamentu przez osobę testatora mogą sprawdzić, czy autorem testamentu, jest osoba, która go podpisała poprzez zlecenie wykonania opinii przez biegłego z zakresu badania pisma – grafologa.

Postępowanie spadkowe w sądzie, a podrobiony testament

Bardzo często, osoby, które zostały pominięte przez testatora w sporządzonym przez niego testamencie ręcznym mają wątpliwości odnośnie sporządzenia testamentu przez osobę testatora, bądź tego czy testator miał zdolność sporządzenia testamentu (testowania). Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ręcznego toczy się przed sądem. Uczestnikami tego postępowania są głównie spadkobiercy testamentowi jaki spadkobiercy ustawowi, którzy odziedziczyliby spadek z ustawy, gdyby spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. W przypadku pozostawienia przez testatora testamentu ręcznego, po otwarciu spadku, dochodzi przed sądem do otwarcia i ogłoszenia testamentu. Z czynności tej sąd sporządza protokół.

Sfałszowany testament

Jeżeli spadkobiercy ustawowi pozostają w przekonaniu, że testament pozostawiony przez spadkodawcę został sfałszowany, czy innymi słowy podrobiony, mogą złożyć przed sądem wniosek o sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu badania pisma na okoliczność ustalenia czy to spadkodawca jest rzeczywiście autorem testamentu. Aby jednak biegły mógł sporządzić opinię na okoliczność wskazaną powyżej, musi otrzymać materiał porównawczy, w postaci próbek pisma testatora, np. napisane przez spadkodawcę pismem ręcznym, za jego życia: listy, notatki czy pisma. Biegły (grafolog) porówna treść pisma z pismami spadkodawcy i sporządzonym przez niego testamentem. Jeżeli biegły w wydanej opinii stwierdzi, że testament został sfałszowany, tzn. nie został napisany przez testatora, sąd stwierdzi nieważność testamentu. W takiej sytuacji, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie innego testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

Należy, jednak pamiętać, że, aby biegły z zakresu badania pisma, mógł wydać wiążącą opinię, tzn. wskazać czy testament został sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę czy jest sfałszowanym testamentem, musi posiadać wystarczającą ilość materiału porównawczego. Jeżeli biegły nie będzie miał wystarczającej ilości materiału porównawczego nie będzie w stanie wydać wiążącej opinii.

adwokat Izabela Baran

Więcej o sprawach spadkowych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3