prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Kiedy nie należy się zachowek?

Zachowek nie należy się wtedy, gdy spadkobiercy otrzymali swój udział spadkowy po spadkodawcy. Są też inne przypadki, kiedy zachowek nie przysługuje. Jest to między innymi sytuacja, gdy doszło do skutecznego wydziedziczenia, zawarcia umowy dożywocia, dokonania darowizny dla osoby obcej dla spadkodawcy, przedawnienia roszczenia o zachowek czy naruszenia zasad współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że każdą z powyższych okoliczności będzie badał sąd  w sprawie o zachowek oraz że w każdym z tym przypadków muszą być spełnione określone okoliczności. Szerzej na ten temat, pisałam w artykule: Jak uniknąć płacenia zachowku?

Kiedy należy się zachowek?

Zachowek należy się małżonkowi, zstępnym i rodzicom, którzy nie otrzymali nic ze spadku po spadkodawcy. Zachowek wynosi ½  lub 2/3 udziału w spadku, jaki przypadłby przy dziedziczeniu ustawowym. Udział w wysokości 2/3 udziału spadkowego przysługuje, gdy uprawiony do zachowku jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy. Zgodnie z dziedziczeniem ustawowym.  W pierwszej kolejności uprawionymi do zachowku są małżonek i zstępni, a następni rodzice spadkodawcy. O tym czym jest instytucja zachowku, komu i kiedy zachowek się należy pisałam w poprzednim artykule.

Kiedy należy się „zachówek” po rodzicach?

Zachowek czy popularny zachówek, choć takie pojęcie nie występuje na gruncie prawa cywilnego, należy się po rodzicach, jego zstępnym (dzieci) jeżeli nie otrzymali oni swojego udziału spadkowego. Mamy tu sytuację, w której nie żyją oboje z rodziców oraz ich rodzice. Nie ma możliwości jednak pozywania o zachowek po rodzicach tylko po rodzicu. Tak samo jak nie występują testamenty łączone. Najpierw zstępni -  dzieci, nabywają prawo do spadku po jednym z rodziców wraz z rodzicem żyjącym, a następnie po drugim z rodziców, który zmarł. Jeżeli za każdym razem, zstępni nie nabyli nic ze spadku, należy im się zachowek po każdym z rodziców osobno. Należy pamiętać, że okres przedawnienia roszczenia o zachowek wynosi 5 lat i najlepiej sprawy spadkowe regulować jak najszybciej.

Czy wnukom należy się zachowek?

Wnukom, jako zstępnym należy się zachowek, ale tylko w sytuacji, gdy ich rodzic nie wystąpili z roszczeniem o zachowek. Ma to miejsce w sytuacji, gdy rodzic  został skutecznie wydziedziczony. Jeżeli wnuki są małoletnie należy im się zachowek w wysokości 2/3 udziału jaki przypadłby ich rodzicowi. Pod pojęciem zstępni, rozumie się kolejnych zstępnych, czyli każde kolejne pokolenie, tj. dzieci, wnuki, prawnuki itd. Przy czym jeżeli zstępni spadkodawcy, tj.  jego dzieci, wystąpili z roszczeniem o zachowek, to wnukom już zachowek się nie należy.

 

adwokat Izabela Baran

Więcej o sprawach spadkowych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider