prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Sąd na rozprawie spadkowej pyta o kwestie związane ze spadkodawcą i nabyciem spadku. Postępowanie spadkowe w sądzie zmierza do ustalenia kto nabył spadek.

Dokładnie chodzi o ustalenie czy spadkodawca pozostawił po sobie testament i kto jest uprawionym do nabycia spadku po spadkodawcy. Są to istotne kwestie ponieważ na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sprawa o nabycie spadku.  Jak wygląda?

Sprawa spadkowa w sądzie może zakończyć się na pierwszym terminie jeżeli uczestnicy postępowania są zgodni w kwestii tego kto ma nabyć spadek.  Rozprawa spadkowa, dokładnie posiedzenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku polega na odebraniu przez sąd stanowisk od uczestników postępowania w kwestii nabycia spadku. Ponadto, sąd odbiera zapewnienie spadkowe. Złożenie zapewnienia spadkowego następuje przed sądem. Zapewnienie spadkowe polega na wskazaniu przez uczestników czy spadkodawca pozostawił po sobie testament lub testamenty. Jeśli tak, to w czyim są one posiadaniu. Sąd pyta również czy jest więcej osób uprawionych do nabycia spadku po spadkodawcy oraz czy spadkobiercy chcą nabyć spadek, jeżeli są jeszcze  w terminie do złożenia oświadczenia spadkowego o nabyciu lub odrzuceniu spadku. Obecnie, jeżeli spadkobierca w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku, nie złoży oświadczenia spadkowego, to przyjmuje się, że nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza.   

Zapewnienie spadkowe - wzór

Wiele osób zadaje pytanie o wzór zapewnienia spadkowego. Nie ma wzoru  zapewnienia spadkowego ponieważ sąd odbiera osobiście od uczestnika postępowania zapewnienie spadkowe. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie jest zapewnieniem spadkowym. 

Sprawy spadkowe. Jaki sąd?

Właściwy rzeczowo w sprawach spadkowych jest sąd rejonowy, wydział cywilny. Natomiast, właściwy miejscowo jest głównie sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy. 

Sprawa spadkowa w sądzie – przebieg

Przebieg sprawy spadkowej w sądzie został pokrótce wskazany. Należy, jednak przypomnieć, że po zakończeniu sprawy spadkowej, nabycie spadku należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego. Jest to obowiązek jaki ciąży na spadkobiercach, a termin na dokonanie tej czynności przez spadkobierców wynosi 6 miesięcy od uprawomocnienia się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. 

Zatajenie testamentu

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnicy postępowania, jeżeli mają taką wiedzę, winni ujawnić, że spadkodawca pozostawił po sobie testament. Ma to miejsce przy złożeniu zapewnienia spadkowego. Jeżeli, uczestnik postępowania celowo zatai przed sądem fakt pozostawienia przez spadkodawcę testamentu, musi liczyć się z tym, że w konsekwencji postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku może stać się nieważne (o ile zostanie przeprowadzone postępowanie sądowe w zakresie nieważności). Nadto, osoba, która celowo zataja istnienie testamentu przed sądem musi liczyć się z również z tym, że naraża się na odpowiedzialność karną. Podkreślenia wymaga, że zatajenie testamentu nie jest pojęciem tożsamym z zatajeniem spadku. Zatajenie spadku ma miejsce wówczas, gdy dana osoba zataja konkretny składnik majątku spadkowego. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd bada kto ma nabyć spadek, w jakim wymiarze (cały spadek bądź udział spadkowy) i na jakiej podstawie (testament czy ustawa). Czasami dochodzi do sytuacji, gdy sporządzany jest spis inwentarza. W spisie inwentarza należy wskazać wszystkie składniki majątku spadkowego, zarówno aktywa jak i pasywa. 

Podział majątku spadkowego

Następnym krokiem, po tym jak sprawa o stwierdzenie nabycia spadku jest prawomocnie zakończona, jest podział majątku spadkowego. Podziału majątku można dokonać przed sądem lub u notariusza. W sprawie o podział majątku dochodzi do fizycznego podziału majątku poprzez jego podział i przekazanie konkretnych składników pomiędzy spadkobierców lub przez podział i obowiązek spłaty spadkobiercy. Spłata spadkobiercy staje się wymagalna po uprawomocnieniu się postępowania o podział majątku lub w określonym w orzeczeniu sądowym terminie. 

Adwokat Izabela Baran

Więcej o sprawach spadkowych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3