prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać zarówno w czasie trwania małżeństwa, przy orzekaniu przez sąd rozwodu małżonków jak i po rozwodzie, tj. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Decyzja na jakim etapie dokonać podziału majątku wspólnego, należy do małżonków i zależy od ich sytuacji.

Podział majątku przed rozwodem

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku przed rozwodem. Podział majątku musi jednak poprzedzać ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, której można dokonać w sądzie lub u notariusza. Wybór jest uzależniony od sytuacji pomiędzy małżonkami. Jeżeli małżonkowie jeszcze przed ślubem zawarli rozdzielność majątkową to posiadają jedynie majątki osobiste. Natomiast, jeżeli  pomiędzy małżonkami doszło do zawarcia rozdzielności majątkowej po ślubie, to w tej sytuacji, małżonkowie posiadają majątki osobiste oraz udziały we wspólnym majątku. (Rozdzielności majątkowej małżeńskiej zostanie poświęcony osobny artykuł.) Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, małżonkowie mogą dokonać podziału majątku w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że małżonkowie muszą udać się do notariusza.

Rozwód a podział majątku

Podział majątku przy rozwodzie również jest możliwy. Niemniej jednak, ustawodawca przewidział, że, aby sąd dokonał podziału majątku przy rozwodzie, musi być to podział, który nie przedłuży samego postępowania rozwodowego. Innymi słowy taki podział majątku nie może być skomplikowany, a małżonkowie muszą być zgodni co do sposobu podziału wspólnego majątku. W innym przypadku, sąd okręgowy, rozpoznając sprawę o rozwód, wniosek o podział majątku wspólnego oddali. W tej sytuacji małżonkowie będą musieli osobno uregulować kwestie prawne  związane z podziałem majątku. 

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie

Podziału majątku wspólnego po rozwodzie dokonuje sąd na wniosek jednego z małżonków. Podziału majątku po rozwodzie można również dokonać przed notariuszem. Odnosząc się do sądowego podziału majątku wspólnego po rozwodzie wskazać należy, że jest to najbardziej złożony sposób podziału. W sądowym podziale majątku, sąd rozstrzygnie wszelkie kwestie zgłoszone przez uczestników postępowania, a związane z podziałem majątku. Przede wszystkim sąd określi jakie małżonkowie mają udziały w majątku wspólnym. Z założenia są to najczęściej równe udziały, bo taką zasadę przewiduje treść kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz aktualne orzecznictwo sądów powszechnych. Sąd rozstrzygnie również o sposobie podziału majątku wspólnego, określi czy występuję obowiązek spłat lub dopłat bądź czy zachodzi konieczność rozliczenia nakładów poczynionych prze małżonków na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty byłego małżonka.   

Podział majątku wspólnego po rozwodzie jest podziałem, którego długość zależy od stanowisk byłych małżonków oraz od tego czy w sprawie powoływani są biegli w celu sporządzenia opinii z zakresu szacowania wartości nieruchomości lub ruchomości. 


Adwokat Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3