prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Dziedziczenie prawa do zachowku występuje wtedy, gdy uprawiony do zachowku po spadkobiercy umiera, a za życia nie otrzymał należnej mu sumy pieniędzy z tytułu zachowku.

W miejsce tej osoby, z żądaniem zapłaty zachowku, nie może wystąpić każdy spadkobierca, a jedynie osoba, która w dalszej kolejności byłaby uprawiona do wystąpienia z roszczeniem o zachowek po pierwszym spadkodawcy. Zasadniczo z grona osób uprawionych do zachowku są to zstępni. W ramach przypomnienia, uprawionymi do zachowku są małżonek, zstępni i rodzice spadkodawcy.

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Dziedziczenie roszczenia o zachowek nie przysługuje wszystkim spadkobiercom. Tytułem przykładu umiera osoba, która nabyła za życia prawo do zachowku po matce, ale nie dostała spłaty z tytułu należnego zachowku. Po tej osobie dziedziczy mąż i dwójka dzieci. W tej sytuacji, dzieci osoby zmarłej, jako zstępni, będą uprawionymi do zachowku po pierwszej spadkodawczyni, czyli po swojej babce. W tym przypadku jedynie dzieci dziedziczą prawo do zachowku.

Wygaśnięcie prawa do zachowku

W przypadku dziedziczenia prawa do zachowku, może dojść do sytuacji, w której spadek po osobie, która była również uprawiona za życia do wystąpienia z żądaniem o zachowek, nabędzie spadkobierca lub spadkobiercy, którzy nie są osobami uprawionymi do zachowku. W takiej sytuacji, nie mamy do czynienia z dziedziczeniem zachowku i roszczenie o zachowek po prostu wygasa.

Dziedziczenie zachowku

Podsumowując, dziedziczenie zachowku ma miejsce, gdy uprawiony do zachowku po pierwszym spadkodawcy umiera, a za życia nie otrzymał należnej spłaty z tytułu zachowku. Następnie po osobie tej dziedziczą osoby, które byłyby również uprawione do zachowku po pierwszym spadkodawcy. Tylko te osoby mają prawo do wystąpienia z żądaniem o zachowek.

adwokat Izabela Baran

Więcej o sprawach spadkowych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3