prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Co jakiś czas Klienci pytają adwokata rozwodowego jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie lub czy po rozwodzie musi być podział majątku? Odpowiedź nie jest zbyt entuzjastyczna ponieważ zasadniczo podziału majątku po rozwodzie nie da się uniknąć.

Tak naprawdę, aby nie doszło do podziału majątku wspólnego małżonków, małżonkowie musieliby go po prostu nie posiadać. Choć i takie sytuacje mają miejsce jeżeli byli małżonkowie jeszcze przed ślubem zawarli umowę rozdzielności majątkowej lub w trakcie trwania małżeństwa nie gromadzi majątku.

Podział majątku - brak przedawnienia roszczenia

Wskazać również należy, że nie ma obowiązku, zaraz po prawomocnym orzeczeniu przez sąd rozwodu, dzielić od razu wspólnego majątku. Sprawa o podział majątku nie ulega przedawnieniu, a tym samym można ją wnieść do sądu w każdym czasie. Niemniej jednak, nawet jeżeli małżonkowie od razu po rozwodzie nie dzielą wspólnego majątku, to i tak z czasem, któryś z byłych małżonków z takim wnioskiem wystąpi. Przede wszystkim, aby móc korzystać ze wspólnego majątku oraz aby uregulować kwestie prawne związane z podziałem majątku.

Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków

Wspólny majątek byli małżonkowie mogą podzielić umownie, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa o podział majątku winna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego dla swojej ważności. Podziału majątku można dokonać również sądownie. Obecnie, po zmianie kosztów i opłat sądowych, opłata od wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 1 000 złotych. Postępowanie sądowe toczy się w postępowaniu nieprocesowym przed właściwym miejscowo sądem rejonowym. O elementach jakie powinien zawierać wniosek o podział majątku byłych małżonków oraz odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego pisałam w osobnym artykule.

Wniosek o podział majątku

W ramach przypomnienia, wskazuję, że zarówno wniosek o podział majątku jak i odpowiedź na wniosek o podział majątku powinny określać jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego, jaki ma być sposób podziału oraz wielkość udziałów byłych małżonków w majątku wspólnym. Z założenia są to równe udziały, ale od tej zasady są również wyjątki.

W sprawie o podział majątku, byli małżonkowie, mogą również rozliczać nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, jak również nakłady poczynione na konkretny składnik majątku wspólnego czy też majątku osobistego. Samo rozstrzygnięcie sądu zależy przede wszystkim od tego jakie okoliczności, dana osoba jest w stanie wykazać w sprawie o podział majątku wspólnego. Pamiętajmy również, że nie wszystkie składniki majątku, które należały lub należą do byłego małżonka wchodzą do majątku wspólnego i podlegają podziałowi majątku. Katalog praw i rzeczy, które nie wchodzą do majątku wspólnego reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Adwokat Izabela Baran

 

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3