prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Wniosek o podział majątku małżeńskiego powinien w swojej treści przede wszystkim zawierać określenie wspólnych składników majątku byłych małżonków, określenie wysokości udziałów oraz sposób podziału wspólnego majątku.

Ponadto, wniosek o podział majątku wspólnego może zawierać żądanie rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków lub nakładu z majątku osobistego na majątek wspólny. W przypadku braku wiedzy o wartości konkretnego składnika majątku (pomimo wskazania określonej wartości tego składnika we wniosku) można wnioskować również o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości czy ruchomości na okoliczność ustalenia wartości takiego składnika majątku.

Pozostałe elementy wniosku

Oprócz osnowy wniosek o podział majątku wspólnego, jak każde pierwsze pismo w sprawie winien zawierać oznaczenie sądu do którego jest skierowany, oznaczenie wnioskodawcy i uczestnika postępowania z podaniem adresów zamieszkania i numerów PESEL, wskazanie daty i miejscowości oraz podpis. Postępowanie o podział majątku wspólnego toczy się przed właściwym miejscowo sądem rejonowym w postępowaniu nieprocesowym. W związku z tym, pamiętajmy, że do sądu nie składamy pozwu o podział majątku, a wniosek.

Wniosek o podział majątku wspólnego – opłata

Obecnie, z uwagi na niedawne zmiany w zakresie kosztów i opłat sądowych, wniosek o podział majątku wspólnego wynosi 1 000 złotych. Nie ma już, jak dotychczas, zróżnicowania w cenie, w zależności od tego czy wniosek o podział majątku jest zgodny czy nie. Opłata od takiego wniosku zawsze jest stała i wynosi, jak wskazano powyżej 1 000 złotych.

Odpowiedź na wniosek o podział majątku

Odpowiedź na wniosek o podział majątku uczestnik postępowania składa w momencie, gdy, sąd doręczy Mu odpis wniosku o podział majątku wspólnego. W odpowiedzi na wniosek, uczestnik postępowania winien określić jakiego sposobu podziału majątku się domaga. Zasadniczo odpowiedź na wniosek, sprowadza się do przedstawienia stanowiska strony przeciwnej i zawiera praktycznie takie same elementy jak wniosek o podział majątku wspólnego z tym, że odpowiedź na wniosek o podział majątku nie podlega opłacie. Często, zdarza się, że sąd doręczając wniosek o podział majątku uczestnikowi postępowania, zobowiązuje Go do złożenia odpowiedzi na wniosek w zakreślonym przez sąd terminie, nie krótszym niż 14 dni. W innym przypadku, uczestnik postępowania może, ale nie musi składać odpowiedzi na wniosek o podział majątku. Osobiście doradzam jednak wnieść odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego, przede wszystkim, aby przedstawić własne stanowisko w sprawie. A ponadto, po to by przyśpieszyć postępowanie sądowe.

adwokat Izabela Baran

 

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3