prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Wspólność majątkowa, nazywana także współwłasnością małżeńską ma miejsce w przypadku małżonków. O ile małżonkowie przed ślubem lub po ślubie nie zawierali umów dotyczących rozdzielności majątkowej.

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska powstaje od momentu zawarcia związku małżeńskiego do jego ustania. Polega ona na gromadzeniu przez małżonków majątku wspólnego, którego są współwłaścicielami w częściach równych. Oczywiście ustawodawca przewidział szereg składników majątku osobistego małżonków, które nie wchodzą do majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa. Składniki te określa kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Małżeńska wspólność majątkowa

Wspólność ustawową małżeńską można w każdym czasie zmienić. Można ją ustanowić jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, wtedy każdy z małżonków powiększa jedynie własny majątek. Wspólność ustawową małżeńską można uchylić po ślubie wprowadzając ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Wspólność ustawową małżeńską można ograniczyć lub rozszerzyć. Rozszerzenie wspólności majątkowej polega na jej powiększeniu o konkretny składnik majątku jednego z małżonków. Ma ona miejsce poprzez objęcie wspólnością ustawową małżeńską składnika majątku, który należał wcześniej do majątku osobistego jednego z małżonków.

Wspólnota majątkowa małżeńska nie zawsze trwa przez cały czas małżeństwa niezależnie od woli małżonków. Są sytuacje, w których ustawodawca przewidział, że pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa z mocy prawa, ma to miejsce m. in. w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Wspólność majątkowa, a darowizna

Kwestie darowizn należy rozgraniczyć na dwóch płaszczyznach. Pierwszy przypadek to darowizna jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka. Tu prawo oczywiście dają taką możliwość bez żadnych obostrzeń. Jedynie należy pamiętać, że jeżeli małżonek chce przekazać darowiznę na rzecz drugiego małżonka w postaci nieruchomości, to takiego nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości należy dokonać w formie aktu notarialnego. Ponadto, niezależnie od rodzaju dokonanej darowizny, otrzymaną darowiznę należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie sześciu miesięcy od jej otrzymania.

Osoba najbliższa dla darczyńcy, w tym przypadku małżonek, jest zwolniona od płacenia podatku. Drugi przypadek to darowizna dokonana przez jednego małżonka na rzecz innej osoby. Tutaj potrzebna jest zgoda drugiego małżonka ponieważ jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd wspólnym majątkiem. Jeżeli mamy do czynienia z darowizną w postaci nieruchomości, darowizny również należy dokonać w formie aktu notarialnego. Wtedy do aktu mogą stanąć małżonkowie wspólnie lub niezbędna jest zgoda drugiego małżonka.

adwokat Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3