prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Podział majątku po rozwodzie, w sytuacji gdy, byli małżonkowie mają dzieci nie ma zasadniczego znaczenia dla rozstrzygnięcia przez Sąd sprawy o podział majątku. Z jednym tylko wyjątkiem, kiedy podziałem majątku małżonków objęte jest wspólne mieszkanie lub dom, w którym, z jednym z byłych małżonków mieszkają ich wspólne małoletnie dzieci. Kwestia ta zostanie omówiona w tym artykule.

Podział majątku po rozwodzie, a dzieci

Jak wskazałam powyżej, posiadanie wspólnych małoletnich dzieci w sprawie o podział majątku wspólnego (dorobkowego) nie ma zasadniczego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy o podział majątku. W sprawie o podziału majątku, Sąd dokonuje bowiem ustalenia:

1. wysokości udziałów byłych małżonków w majątku wspólnym,

2. składników lub wierzytelności jakie wchodziły w skład majątku wspólnego i o jakiej są wartości,

3. nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków

4. sposobu podziału majątku wspólnego.

Sąd w sprawie o podział majątku wspólnego nie ingeruje w kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami oraz wysokością alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. Tymi kwestiami zajmuje się Sąd Okręgowy w sprawie o rozwód lub właściwy miejscowo Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Podział mieszkania po rozwodzie, a dzieci

Jedynym aspektem jaki Sąd będzie brał pod uwagę, w sprawie o podział majątku, to okoliczność, gdy we wspólnej nieruchomości, z jednym z byłych małżonków mieszkają ich wspólne małoletnie dzieci, a drugi z małżonków nie wyraża zgody, aby ten składnik majątku przypadł na rzecz małżonka, który mieszka we wspólnej nieruchomości wraz z małoletnimi dzieci. W tej sytuacji, Sąd bierze pod uwagę taką okoliczność oraz bada, czy nieruchomość ta stanowiła centrum życiowe rodziny i stanowi nadal centrum życiowe dla wspólnych małoletnich dzieci byłych małżonków. Sąd w takiej sytuacji, w toku sprawy, sprawdza, czy małżonek, któremu została powierzona opieka nad dziećmi nie ma możliwości zamieszkania wraz z dziećmi w innym miejscu.

Oczywiście brane są również pod uwagę inne okoliczności, jak możliwość spłaty na rzecz drugiego małżonka. Rozstrzygnięcie Sądu zależy przede wszystkim od okoliczności sprawy, tj. możliwości finansowych małżonków w zakresie obowiązku spłaty jeśli takie są konieczne, ustalenia centrum życiowego rodziny i dzieci, możliwości bytowych dotyczących zmiany miejsca zamieszkania małżonka rozwiedzionego wraz z dziećmi. Niemniej jednak, w kwestiach spornych dotyczących podziału majątku małżeńskiego przez Sąd, w skład, którego wchodzi nieruchomość, istotnym jest jeżeli w nieruchomości zamieszkują wspólne małoletnie dzieci byłych małżonków. W pozostałych przypadkach, a dotyczących podziału majątku po rozwodzie, gdy są dzieci, aspekt wspólnych małoletnich dzieci nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy o podział majątku.

adwokat Izabela Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3