prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Jak walczyć o dziecko w sądzie? cz.1

Sprawy o ustalenie opieki nad dzieckiem bardzo często wzbudzają wiele emocji u obu stron postępowania.

Często Klienci zadają pytanie: Komu Sąd przyzna opiekę nad dzieckiem? W tym artykule poświęcę uwagę kwestii opieki nad dzieckiem w aspekcie prawnym oraz pozostawienia przez Sąd opieki nad dzieckiem obojgu rodzicom lub powierzenia opieki nad małoletnim jednemu z rodziców.

Prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku. Oboje z rodziców są zobowiązani do troski o dziecko, wychowania i opieki nad dzieckiem, a także zaspokajania potrzeb bytowych i życiowych dziecka.

Prawo opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Po rozwodzie, jeżeli rodzice dziecka, są zgodni, mogą zachować pełnie praw praw rodzicielskich nad dzieckiem, pomimo że mieszkają w rozłączeniu. Ponadto, mogą stworzyć też plan rodzicielski, w którym ustalą wszelkie kwestie dotyczące dziecka, a dotyczące m.in.: władzy rodzicielskiej, kontaktów czy alimentów. Natomiast, jeżeli po rozwodzie, rodzice dziecka nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii opieki. A wcześniej w rozwodzie nie orzekał o tej okoliczności Sąd lub zmianie uległa kwestia dotycząca opieki nad dzieckiem, wtedy należy złożyć wniosek do Sądu o ustalenie opieki nad dzieckiem.

Analogicznie sytuacja wygląda u rodziców dziecka, którzy nie zawierali związku małżeńskiego, rozstali się i żyją w rozłączeniu. Opłata sądowa od wniosku wynosi obecnie 100 złotych. Właściwym rzeczowo i miejscowo jest Sąd Rejonowy według miejsca zamieszkania małoletniego. Sąd, w toku sprawy, ustali kto ma prawo do opieki nad dzieckiem, a któremu z rodziców władzę rodzicielską należy ograniczyć. Decydująca w takich sprawach jest wola dziecka, a jeśli dziecko jest zbyt małe, aby zostało wysłuchane przez Sąd, decyzja biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Przede wszystkim wszystko zależy od woli małoletniego lub opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Ważna jest też dotychczasowa postawa rodzica w kwestii opieki nad dzieckiem i jakość sprawowanej władzy rodzicielskiej przez rodzica. Jak już wskazałam na początku, prawo do opieki nad dzieckiem od jego narodzin przysługuje obojgu rodzicom. A to jak opieka nad dzieckiem będzie wyglądała w przyszłości, zależy przede wszystkim od wzajemnej postawy rodziców dziecka w stosunku do siebie i dziecka. Również prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie, nie musi zostać ograniczone jednemu z rodziców, jeżeli rodzice małoletniego są w stanie dojść do porozumienia. W kwestii opieki nad dzieckiem przede wszystkim należy kierować się dobrem dziecka.

 

adwokat Izabela Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider