prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Przesłuchanie dziecka w sądzie rodzinnym jest coraz częstszą praktyką stosowaną przez Sąd na podstawie art. 216 (1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Dowód z wysłuchania małoletniego jest możliwy do przeprowadzania przed Sądem w sytuacji gdy rozwój małoletniego, jego stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na to pozwala.

Przesłuchanie dziecka w obecności psychologa

Wysłuchanie dziecka odbywa się poza salą sadową w specjalnie przygotowanym na taką okoliczność pomieszczeniu - pokoju. Pomieszczenie to przypomina pokój zabaw dziecka. W przesłuchaniu nie uczestniczą strony ani ich pełnomocnicy. Przesłuchanie dziecka nie odbywa się przez psychologa sądowego, a w jego obecności. Dowód z wysłuchania małoletniego przeprowadza Sąd w obecności psychologa i protokolanta. Z czynności wysłuchania małoletniego sporządza się protokół, który następnie jest odczytywany przez Sąd na rozprawie. Czasami Sąd ogranicza odczytywanie protokołu z wysłuchania małoletniego do wskazania jaka była wola/decyzja małoletniego w danej kwestii.

Przesłuchanie dziecka w sprawie o kontakty

W sprawach o kontakty, dowód z wysłuchania małoletniego jest najczęściej dopuszczany przez Sąd. Szczególnie w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie są w stanie dojść do porozumienia albo gdy opinia biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych nie jest dla Sądu wystarczająca. Natomiast, Sądy nie dopuszczają dowodu z przesłuchania małoletniego w sprawie o alimenty. W tego rodzaju sprawach Sąd ogranicza się do przesłuchania stron, gdzie dziecko reprezentuje przedstawiciel ustawowy, którym przeważnie jest rodzic, z którym dziecko mieszka i który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Nadto, sąd proceduje na dowodach dotyczących kosztów utrzymania dziecka w postaci faktur, zaświadczeń czy rachunków bankowych. Ponadto, w sprawach o alimenty, gdy dziecko ma ukończone osiemnaście lat nie jest już traktowane jak małoletni i samodzielnie reprezentuje swoje interesy przed Sad w sprawie o alimenty.

Rozsądne życzenie dziecka

Zgodnie z art. 216 (1) § 2 kpc, Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. Oznacza to, że jeżeli Sąd uzna, że małoletni jest zdolny do wyrażania swojej woli i będzie to zgodne z dobrem małoletniego, wyda orzeczenie kończące postępowanie kierując się wolą małoletniego.

Zdanie dziecka

Podsumowując, sądy dopuszczają dowód z wysłuchania dziecka, w sytuacji gdy, stan rozwoju małoletniego na to pozwala. Przesłuchanie małoletniego odbywa się poza salą posiedzeń sądowych w specjalnym pomieszczeniu. W przesłuchaniu uczestniczy psycholog i protokolant, a przeprowadza je Sąd. Uzasadnione życzenia dziecka będą uwzględnione przez Sąd jeżeli w ocenie Sądu będą zgodne z dobrem małoletniego.

adwokat Izabela Baran

 

Więcej o sprawach rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3