prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Jak walczyć o dziecko w sądzie? cz. 2

Komu sąd przyzna opiekę nad dzieckiem? Jest to często zadawane pytanie przez Klientów którzy są przed lub w trakcie postępowania sądowego w sprawie o rozwód lub opiekę nad małoletnim dzieckiem. Jest to obszerny teamt, dlatego na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym oraz wcześniejszym artykule "Jak walczyć o dziesko w sądzie cz.1".

Kto ma prawo do opieki nad dzieckiem?

Prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom, którzy posiadają prawa rodzicielskie, aż do momentu ukończenia przez dziecko 18 - go roku życia. Jeżeli rodzie dziecka nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej nad dzieckiem wtedy decyzję podejmuje sąd rodzinny. Można taką kwestię regulować w sprawie o rozwód lub w osobnym postępowaniu w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Sąd powierzy prawo do opieki nad dzieckiem temu z rodziców, który daje lepszą gwarancję sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. W takich sprawach w głównej mierze decydująca jest opinia biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych lud dowód z wysłuchania małoletniego, jeżeli na przeprowadzenie takiego dowodu zdecyduje się sąd.

Dowód z wysłuchania małoletniego jest możliwy do przeprowadzenia przez sąd jedynie wtedy jeżeli małoletni jest zdolny do postrzegania i wyrażania swoich potrzeb i odczuć. W takiej sytuacji, sąd uwzględni rozsądne życzenia dziecka. Dowód z wysłuchania małoletniego nie jest możliwy do przeprowadzenia jeżeli dziecko jest bardzo małe, np. jest niemowlakiem lub jeszcze nie mówi. Więcej na temat przeprowadzenia dowodu z wysłuchania małoletniego można przeczytać w artykule https://izabelabaran.pl/blog/58-przesluchanie-dziecka-w-sadzie

Prawo opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa do opieki nad dzieckiem po rozwodzie mogą pozostać przy obojgu rodzicach jeżeli są w tej kwestii zgodni i będzie to zgodne z dobrem małoletniego dziecka. W innym przypadku decyduje sąd o czym wspominałam na początku artykułu. Główną przesłanką w takiej sytuacji, jest fakt, że rodzice dziecka mieszkają w rozłączeniu i nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dzieckiem.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Jeżeli kwestia opieki nad dzieckiem nie była poruszana przy rozwodzie lub sytuacja uległa zmianie, każdy z rodziców może złożyć wniosek do sądu rodzinnego w przedmiocie władzy rodzicielskiej lub zmiany władzy rodzicielskiej. Wniosek składa się sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100 złotych. Sąd oprócz wskazanych powyżej dowodów przeprowadza dowód z przesłuchania rodziców. Ponadto, sąd przeprowadza również dowód z dokumentów oraz świadków jeżeli takie wnioski dowodowe zostały zgłoszone w postępowaniu w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

adwokat Izabela Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3