prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Ustalanie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie, może zostać ustalone przy jednym z rodziców. W zależności od sytuacji rodzinnej dziecka. Nawet w przypadku opieki naprzemiennej dziecko musi mieć ustalone miejsce zamieszkania przy jednym z rodziców.

Miejsce zamieszkania dziecka może zostać ustalone przez rodziców w porozumieniu rodzicielskim lub ustali je sąd. Ustalenia takiego może dokonać sąd przy rozwodzie lub rodzice dziecka mogą kwestię miejsca zamieszkania dziecka regulować przy w osobnym postępowaniu. Ustalenie pobytu dziecka przy jednym z rodziców jest istotne w sytuacji gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia. Ma to wpływ na inne aspekty związane ze sprawami dziecka, np. przy prawidłowym wykonywaniu kontaktów, czy pobieraniu przez rodzica świadczenia 500 plus na dziecko.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce lub ojcu

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy matce dokonuje sąd na wniosek matki zgłoszony w rozwodzie lub w postępowaniu przed sądem rodzinnym. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku ustalenia miejsca pobytu dziecka przy ojcu.

W postępowaniu sądowym, sąd, przede wszystkim kieruje się dobrem dziecka. Przeprowadzone zostaje postępowanie dowodowe na podstawie którego, sąd postanowieniem orzeka o miejscu zamieszkania dziecka. W takim postępowaniu, sąd ustala przy którym z rodziców dziecko powinno mieć miejsce zamieszkania i który z rodziców daje lepszą rękojmie sprawowania opieki nad dzieckiem. W postępowaniu tym, sąd może również ustalić kontakty drugiego z rodziców z dzieckiem. Sąd przeprowadzona postępowanie dowodowe, w którym istotne znaczenie ma opinia biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (skrót OZSS) lub dowód z wysłuchania małoletniego, jeśli rozwój umysłowy dziecka na to pozwala. Osobny artykuł o przeprowadzeniu przez sąd dowodu z wysłuchania dziecka został przeze mnie napisany wcześniej i można się z nim zapoznać w artykule "Przesłuchanie dziecka w sądzie"

Miejsce zamieszkania dziecka

Miejsce pobytu dziecka czy innymi słowy miejsce zamieszkania dziecka, ma istotne znaczenie nie tylko dla dziecka, ale też dla rodziców dziecka. Zwłaszcza gdy rodzice nie potrafią dojść w tej kwestii do porozumienia. Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka pozwala regulować przyszłe relacje pomiędzy rodzicami dziecka w sprawach dotyczących małoletniego. W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania dziecka, również powinno się ten fakt uregulować prawnie.

adwokat Izabela Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider