prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Kiedy uprawomocnia się wyrok rozwodowy? Jest to często zadawane pytanie przez Klientów w sprawach o rozwód. Zwłaszcza kiedy postępowanie sądowe trwa długo, a strona postępowania chce uregulować prawnie swoją sytuację i zawrzeć kolejny, formalny związek małżeński.

Aby była taka możliwość, sprawa o rozwód musi prawomocnie się zakończyć. Wtedy, sąd, który wydał orzeczenie dotyczące rozwodu, przesyła odpis prawomocnego wyroku do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, który wydaje zaświadczenie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego.

Rozwód, a uprawomocnienie wyroku

Sama sprawa rozwodowa może się zakończyć, ale do jej formalnego zakończenia potrzebny jest prawomocny wyrok. To chwila, z którą, nie można już cofnąć powództwa w sprawie o rozwód, ani wnieść odwołania – apelacji od wyroku rozwodowego.

Prawomocny wyrok rozwodowy

Po ostatniej zmianie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, zmiany uległy przepisy dotyczące uprawomocnienia się orzeczeń. Należy pamiętać, że uprawomocnienie wyroku po rozwodzie nie następuje od razu przed sądem I instancji. Obecnie, uprawomocnienie wyroku w sprawie rozwodu przed sądem I instancji następuje po upływie 7 dni od dnia jego orzeczenia, jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku rozwodowego. Jeśli wniosek o uzasadnienie zostanie złożony, to w takiej sytuacji, wyrok, uprawomocni się w terminie 14 dni od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku rozwodowego, ale tylko wtedy jeśli strona, która złożyła taki wniosek nie wniesie apelacji.

Apelacja po rozwodzie

Jeśli natomiast, apelacja od wyroku rozwodowego zostanie wniesiona, wtedy, uprawomocnienie wyroku w sprawie rozwodu, następuje z dniem wydania wyroku przez sąd II instancji, który rozpoznaje apelację. W apelacji można zawrzeć wniosek o rozpoznanie wniesionej apelacji na rozprawie. W przeciwnym razie, jeśli strona nie składała takiego żądania, a sprawa nie wymaga postępowania dowodowego, wniesiona apelacja od wyroku rozwodowego może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzenia rozprawy. W tej sytuacji, jak wskazałam wcześniej, uprawomocnienie wyroku rozwodowego następuje z chwilą wydania wyroku sądu II instancji, na który nie służy już żaden środek zaskarżenia. Od prawomocnego wyroku rozwodowego, nie służy nadzwyczajny środek zaskarżenia, a kasacja jest niedopuszczalna.

Wyrok o rozwód

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku o rozwód, strona może złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku ze stwierdzeniem prawomocności. Opłata sądowa wynosi 20 złotych. Jeśli wyrok zawiera orzeczenie o alimentach lub inne orzeczenie dotyczące kosztów przysługujących stronie, np. zwrot kosztów postępowania lub zwrot kosztów pełnomocnika od strony przeciwnej, można złożyć wniosek o wydanie opisu wyroku rozwodowego wraz z klauzulą wykonalności. Wtedy, pierwszy wniosek o wydanie wyroku rozwodowego wraz z klauzulą wykonalności nie podlega opłacie sądowej i jest wydawany przez sąd za darmo. Wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności lub z klauzulą wykonalności składa się do sądu, w którym znajdują się akta sprawy.

 

adwokat Izabela Baran

Warto wiedzieć:

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3