prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Sprawy spadkowe powinny być uregulowane przez spadkobierców. Niestety, za osoby powołane do spadku nikt tych spraw nie załatwi ponieważ postępowania tego typu toczą się na wniosek. Oznacza to, że powinny być zainicjowane przez przynajmniej jednego ze spadkobierców lub osoby, które mają w tym interes prawny, który należy wykazać.

adwokat prawa spadkowego -  Izabela Baran

Dwie drogi załatwienia spraw spadkowych.

Pierwsza to pójście do notariusza i druga – postępowanie sądowe. Artykuł jest poświęcony sprawom spadkowym rozpoznawanym przez sąd.

Postępowanie o nabycie spadku inicjuje się poprzez złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Koszt to 100 złotych i 5 złotych za wpis do rejestru spadkowego. W tym postępowaniu sąd spadku nie dzieli, a jedynie stwierdza kto nabył spadek.

Spadkobranie może odbyć się na podstawie testamentu lub na podstawie ustawy. Należy ten fakt wskazać sądowi w treści wniosku. Postępowanie odbywa się przed sądem i przeważnie, jeśli spadkobiercy są zgodni, kończy się na jednym terminie posiedzenia.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Po uprawomocnieniu się postępowania o nabyciu spadku należy zgłosić fakt nabycia spadku do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. We wniosku należy wymienić po kim nabywa się spadek, stopień pokrewieństwa, nabyty spadek, jego wartość i wysokość nabytego udziału. Osoby najbliższe są zwolnione z ponoszenia podatku od nabytego spadku.

Wpis praw do księgi wieczystej

Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, która ma ustanowioną księgę wieczystą, można dokonać wpisu prawa własności przez spadkobiercę w księdze wieczystej. Należ to zrobić na formularzu sądowym, opłacić i złożyć w sądzie, który prowadzi księgę wieczystą dla danej nieruchomości.

Sądowny podział majątku

Po otrzymaniu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, można w dalszej kolejności, przeprowadzić postępowanie o podział majątku. W tym postępowaniu sąd dzieli majątek według nabytego udziału i ustala sposób podziału, przekazanie np. konkretnego składnika majątku na rzecz jednego spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych osób. Koszt postępowania sądowego to 1000 złotych, jeśli podział jest zgodny jest kwota 300 złotych. Jeśli wniosek zawiera wniosek o zniesienie współwłasności (dotyczy nieruchomości), to opłata sądowa wynosi dodatkowo 1000 złotych.

 

Warto wiedzieć:

 

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3