prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Sprawy spadkowe należą do tego typu spraw, które nie ulegają przedawnieniu. Mam tu na myśli sprawy o nabycie spadku czy dział spadku. Niemniej jednak, załatwienie tych spraw nie należy odkładać w czasie. Przedawnieniu ulega żądanie zapłaty z tytułu zachowku, którego termin wynosi 5 lat. Ustawodawca przewidział również termin do odrzucenia spadku, który wynosi 6 miesięcy.

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe w kwestii stwierdzenia nabycia spadku powinno się przeprowadzić jak najszybciej. Zwłaszcza jeśli pozostawiony spadek zawiera długi spadkowe. W takim przypadku należy rozważyć odrzucenie spadku, a tu, jak wskazałam powyżej, ustawodawca przewidział krótki termin, który wynosi 6 miesięcy od otwarcia spadku lub od chwili dowiedzenia się o powołaniu do spadku. Po upływie powyższego terminu, spadkobierca nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Spadek można przyjąć przed Sądem w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub przed notariuszem wykonując akt poświadczenia dziedziczenia w formie aktu notarialnego (w skrócie APD).
Postępowanie działowe nie zawiera żadnych obostrzeń odnośnie terminu w jakim powinno zostać przeprowadzone. Mimo wszystko, również powinno się takie postępowanie przeprowadzić, po nabyciu spadku, czy to przed sądem lub notariuszem. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że długi upływ czasu utrudnia odnalezienie wszystkich spadkobierców, a w razie ich śmierci ich następców spadkowych. Trudności nastręcza również rozliczenie nakładów. Po długim upływie czasu, wiele osób, nie posiada już dokumentów potwierdzających poniesione koszty czy wydatki na majątek spadkowy, który ma podlegać podziałowi. Czasami, po bardzo wielu latach jest to wręcz niemożliwe. Należy również brać pod uwagę zmianę siły nabywczej pieniądza.

Sprawa spadkowa po latach

Bardzo często, Klienci przychodzą ze swoimi sprawami spadkowymi, po upływie wielu lat. Powoduje to liczne trudności przy prowadzeniu sprawy, m. in. opisane powyżej. Zwłaszcza jeśli część spadkobierców zmarła i po tych osobach również nie zostały przeprowadzone postępowania spadkowe lub gdy spadkobierca jest nieznany z miejsca pobytu.
Niemniej, jednak, z każdej sytuacji prawnej, nawet najbardziej skomplikowanej da się znaleźć wyjście. Niemniej, najpierw trzeba zacząć od zainicjowania postępowania spadkowego w sprawie, która nas interesuje.

 

adwokat Izabela Baran

Warto wiedzieć:

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3