prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Majątek dziecka do czasu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia (osiągnięcia przez dziecko pełnoletności) pozostaje pod zarządem opiekuna prawnego małoletniego. Z uwagi na fakt, że władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom, to na rodzicach spoczywa zarząd (zarządzanie) majątkiem małoletniego. Oczywiście, o ile rodzicom dziecka przysługuje władza rodzicielska. W innym przypadku zarząd majątkiem sprawuje zarządca majątku dziecka.

Zarząd majątkiem małoletniego

Zarządzanie majątkiem małoletniego dzieli się na zwykły zarząd i zarząd, który wykracza ponad zwykły zarząd. Oczywiście, każdy kto sprawuje zarząd majątkiem małoletniego ma obowiązek kierować się dobrem dziecka, które jeszcze nie może samodzielnie rozporządzać własnym majątkiem i podejmować działania/czynności, które nie będą sprzeczne z jego dobrem.

Zwykły zarząd majątkiem dziecka

Przy zarządzenie zwykłym, zarządca majątku małoletniego jak i samo dziecko (w zależności od stopnia rozwoju dziecka) mogą podejmować samodzielnie decyzje, które nie wykraczają ponad zwykły zarząd – przykładowo zakup sprzętu dla dziecka np. rower, gra komputerowa. Dotyczy to tzw. prostych czynności życia codziennego.

Zarząd majątkiem dziecka

Zarząd majątkiem małoletniego, który przekracza zwykły zarząd wymaga zgody sądu opiekuńczego. W takim przypadku zarządca spadku, (jak wskazałam wcześniej są to przeważnie rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem), składa wniosek do właściwego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego, o wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego. Pojawiają się również sytuacje kiedy za małoletniego działa ustanowiony w jego imieniu kurator, który ma za zadanie działać wyłącznie w interesie małoletniego.
Sąd opiekuńczy, po złożeniu wniosku w sądzie, ustala, czy czynność objęta treścią wniosku, jest zgodna z dobrem małoletniego i nie będzie sprzeczna z interesem małoletniego.

Kiedy wymagana jest zgodna sądu opiekuńczego na dokonanie czynności, która przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka?

Są to przypadki kiedy, czynność, która ma zostać dokonana w majątku małoletniego dotyczy m.in. sprzedaży nieruchomości czy innego składnika majątku należącej do małoletniego,który przedstawia większą wartość, jakiejkolwiek formy przeniesienia własności z majątku dziecka na rzecz innej osoby, nabycia takiego składnika do majątku dziecka czy odrzucenia spadku w imieniu małoletniego. W każdym z tych przypadków należy wskazać we wniosku do sądu, dlaczego takie rozporządzenie majątkiem dziecka ma mieć korzystny wpływ na majątek należący do dziecka.

Sprawy spadkowe

W rodzinnych sprawach spadkowych zarząd majątkiem dziecka wygląda następującego. Przyjęcie spadku odbywa się na zwykłych zasadach, niezależenie czy mówimy o dziedziczeniu ustawowym czy testamentowym i nie wymaga zgody sądu. Natomiast, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wymaga już zgody sądu opiekuńczego ponieważ wykracza poza zwykły zarząd majątkiem dziecka.

adwokat Izabela Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3