prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Odrzucenie spadku przez wstępnego dziecka (czyli jego rodzica, który był powołany do spadku) oznacza, że rodzicowi nie przysługuje uprawnienie do ubiegania się o zachowek. Odrzucenie spadku traktowane jest tak, jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku po spadkodawcy. Uprawiony do zachowku jest małżonek, zstępni i rodzice spadkodawcy, którzy zostaliby powołani do spadku z ustawy.

Odrzucenie spadku kto dziedziczy

Spadek po zstępnym spadkodawcy, który odrzucił spadek, przechodzi na jego dalszych zstępnych, czyli dzieci. W takim przypadku, jeśli nie doszło do odrzucenia spadku przez zstępnych czyli dzieci, uprawnienie do dochodzenia zachowku przechodzi na te osoby. W tej sytuacji jeśli zstępny jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy przysługuje mu zachowek w wysokości 2/3 udziału jaki nabyłby na podstawie dziedziczenia ustawowego, w pozostałych przypadkach wysokości zachowku wynosi ½.

Sprawy o zachowek

O sprawie z tytułu zachowku mówimy wtedy, kiedy spadkodawca rozporządził swoim majątkiem za życia w ten sposób, że dokonał darowizn lub zapisów windykacyjnych lub sporządził testament, w którym powołał do spadku spadkobiercę/spadkobierców z pominięciem spadkobierców ustawowych. Z ustawy, w pierwszej kolejności do spadku powołani są dzieci spadkodawcy i małżonek.

Kto przejmuje odrzucony spadek?

Odrzucony spadek przechodzi na dalsze osoby bliskie dla spadkodawcy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, począwszy od art. 931 kodeksu cywilnego i następne. To, że osoba powołana wcześniej do spadku odrzuciła spadek nie oznacza, że kolejny spadkobierca musi odrzucić spadek. Czas na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy od chwili powołania do spadku lub powzięcia przez spadkobiercę informacji o powołaniu do spadku. Upływ powyższego terminu i brak odrzucenia spadku oznacza jego przyjęcie. Wraz z przyjęciem spadku na spadkobiercę przechodzi uprawnienie do dochodzenia zachowku, jeśli zachowek przysługiwał jemu wstępnemu tj. rodzicowi, a dziecku spadkodawcy. W ostatniej kolejności do spadku powołana jest gmina lub Skarb Państwa ponieważ spadek nie może pozostać nierozdany. Aby jednak doszło do takiej sytuacji, musi brakować powołanych wcześniej z ustawy spadkobierców.

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe związane z przyjęcie lub odrzuceniem spadku można uregulować przed sadem lub przed notariuszem. W przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego wymagana jest zgoda sądu rodzinnego do dokonania takiej czynności przez opiekuna prawnego małoletniego.

 

Zrzeczenie się zachowku

Odrzucenie spadku lub zrzeczenie się dziedziczenia jest równoznaczne z utratą prawa do dochodzenia zachowku. Niemniej jednak, jeśli dotyczy to zstępnych spadkodawcy, dziedziczenie przechodzi na jego zstępnych, tj. dzieci i jeśli dzieci nie odrzucą spadku, to na dzieci przechodzi prawo do dochodzenia zachowku.

 

Izabela Baran - adwokat do spraw spadkowych

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3