prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Rozwód, inaczej orzeczenie sądu (wyrok) orzekający rozwód wydaje właściwy miejscowo Sąd Okręgowy. Aby jednak sąd wydał takie orzeczenie, niezbędne jest wniesienie do sądu pozwu o rozwód wraz z opłatą sądową oraz niezbędnymi dokumentami.

Ile kosztuje rozwód?


Wniesienie do sądu pozwu o rozwód wiąże się z uiszczeniem przez stronę powodową opłaty sądowej w kwocie 600 złotych. W szczególnych przypadkach, na wniosek strony powodowej, sąd może zwolnić powoda od ponoszenia opłaty sądowej. Wtedy w pozwie należy zawrzeć taki wniosek oraz złożyć na formularzu oświadczenie o stanie majątkowym i źródłach dochodu.
W zależności od wyniku sprawy i innych kosztów, sąd w orzeczeniu kończącym może orzec o dodatkowych kosztach oraz wskaże w jakiś sposób strony poniosą takie koszty. Sąd może orzec, że strony poniosą koszty po połowie lub obciążyć kosztami jedną ze stron. Ponadto, w zależności od wyniku sprawy, sąd może orzec również o kosztach zastępstwa procesowego w sprawie o rozwód na rzecz jednej ze stron.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?


Do pozwu o rozwód należy dołączyć przede wszystkim odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeśli małżonkowie mają dzieci również odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych (bądź przysposobionych ) małoletnich dzieci stron. Ponadto, jeśli sąd w rozwodzie ma orzekać o alimentach na rzecz dzieci lub małżonka, należy dołączyć dokumenty świadczące o wysokości miesięcznych dochodów oraz koszty utrzymania dzieci lub własne (w zależności do żądania alimentów).
Jeśli sąd w sprawie o rozwód uzna, że potrzebuje jeszcze innych dokumentów od jednej ze stron lub obu stron, to sąd wezwie do ich uzupełnienia w zakreślonym przez sąd terminie

Kiedy może dojść do orzeczenia rozwodu przez sąd?


Sąd orzeknie rozwód jeśli uzna, że pomiędzy małżonkami ustały wszystkie więzi charakterystyczne dla małżeństwa . Więzi tych jest trzy i jest to więź: emocjonalna (duchowa), fizyczna oraz gospodarcza. Ponadto, orzeczenie rozwodu nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz sprzeciwiać się dobru wspólnych małoletnich dzieci stron.
Pomoc adwokata w prowadzeniu sprawy o rozwód, sporządzenie pozwu o rozwód

W przygotowaniu pozwu o rozwód lub reprezentacji w sprawie o rozwód zawsze może pomoc adwokat z kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Pomimo, że sprawy o rozwód, toczą się przed sądami powszechnymi na terenie całej Polski, kancelaria adwokacka z Wrocławia może podjąć się prowadzenia sprawy o rozwód, nie tylko na terenie Wrocławia, ale i całego kraju.

adwokat Izabela Baran

 

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3