prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Kancelaria przygotowała dla swoich Klientów i Czytelników bloga nowy cykl tematów, który jest poświęcony kredytom frankowym. Jeśli chodzi o kredyty frankowe, które od dłuższego czasu są przedmiotem orzekania sądów powszechnych w Polsce, Sądu Najwyższego czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są nimi kredyt frankowy indeksowany i kredyt frankowy denominowany.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany jest kredytem, przy którym, kwota udzielonego kredytu jest indeksowana do kursu waluty obcej i wypłacona w walucie polskiej, saldo zadłużenia jest również wyrażone w walucie obcej, a spłata rat kredytu następuje w walucie polskiej.

Kredyt denominowany

Kredyt denominowany jest kredytem walutowym, gdzie kwota udzielonego kredytu jest wyrażona w walucie obcej, saldo zadłużenia jest również wyrażone w walucie obcej, natomiast wypłata kredytu przez bank i spłata rat kredytu następuje w walucie polskiej.

Jak wskazano na początku artykułu, popularne obecnie kredyty frankowe, które są od dłuższego czasu przedmiotem wielu spraw sądowych to kredyt frankowy indeksowany i kredyt frankowy denominowany. W przypadku obydwu z wyżej wymienionych kredytów, Kredytobiorca był lub nadal jest obciążony na rzecz banku również spreadem bankowym. Ponieważ banki wypłacały Kredytobiorcom kwoty udzielonych Kredytów w polskim złotym po przeliczeniu franka po kursie kupna. Natomiast, Kredytobiorcy, od początku, spłacali raty po kursie sprzedaży franka szwajcarskiego.

Odfrankowienie, a unieważnienie umowy kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego nie jest tym samym co odfrankowienie kredytu frankowego. Są to dwa rodzaje powództw sądowych, które po uwzględnieniu jednego z nich przez Sąd, prowadzą do całkiem innej sytuacji Kredytobiorcy wobec banku i dalszego losu umowy kredytu frankowego.

Unieważnienie kredytu frankowego

Polega na wytoczeniu powództwa przeciwko bankowi o unieważnienie umowy. W takim przypadku, jeśli sąd uwzględni powództwo, to umowa kredytu frankowego, po prawomocności wyroku jest traktowana jako nieistniejąca. W takiej sytuacji dochodzi również do rozliczenia Kredytobiorcy z bankiem na zasadzie jednej z dwóch: „teorii salda” lub „teorii dwóch kondykcji”. Kredytobiorca przestaje płacić bankowi raty kredytu i ma możliwość wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz banku i wpisanej do księgi wieczystej nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie banku.

Odfrankowienie umowy kredytu

Polega na częściowym unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Z takiej umowy kredytu frankowego usuwa się zapisy abuzywne czyli takie które z uwagi na swoje nieważne zapisy (sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego) nie mogą być dla stron wiążące. Po uznaniu przez sąd, że takie zapisy nie wiążą stron, „usuwa się je” z umowy kredytu frankowego i pozostają nadal wiążące dla Kredytobiorcy i banku pozostałe zapisy umowy kredytu. W takiej sytuacji pozostaje pomiędzy stronami ważna umowa kredytu, ale bez zapisów nieważnych. Kredyt staje się kredytem złotowym z oprocentowaniem o stawkę WIBOR lub LIBOR. Na tym właśnie polega istota odfrankowienia umowy kredytu frankowego.

Odfrankowienie kredytu frankowego – od czego zacząć

W przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego czy odfrankowienia kredytu, należy zacząć od analizy umowy kredytu frankowego oraz spotkania z adwokatem. W czasie takiego spotkania, adwokat analizuje umowę kredytu frankowego oraz przeprowadza rozmowę z Klientem odnośnie umowy kredytu frankowego i stanu faktycznego w tego rodzaju sprawach. Nasza kancelaria adwokacka z Wrocławia posiada przygotowaną ofertę dla Klientów, którzy do wielu lat zmagają się z umową kredytu frankowego i spłacają bardzo wysokie raty kredytu. Osoby, które chciałyby zakończyć problemy z umową kredytu frankowego i bankiem, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

adwokat Izabela Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3