prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Kredyt we frankach jest powiązany z walutą franka szwajcarskiego, ale w rzeczywistości żaden Frankowicz nie otrzymał wypłaconego przez bank ani jednego franka szwajcarskiego. Natomiast konstrukcja kredytów frankowych (umów kredytowych) opiera się o walutę  franka szwajcarskiego i o kurs tej właśnie waluty. 

Kim są Frankowicze?

Frankowicze to popularne określenie osób które zaciągnęły kredyty  we franku szwajcarskim. Określenie Kredytobiorców jako Frankowicze jest powszechnie znane od dłuższego czasu i przyjęło się w języku powszechnym, głównie z uwagi na fakt, że media  posługują się takim określeniem.

Rodzaje kredytów frankowych 

W przypadku kredytów frankowych wyróżniamy dwa rodzaje takich kredytów.  Kredyt indeksowany i kredyt denominowany. 

Kredyt indeksowany jest kredytem, w którym kwota udzielonego kredytu jest indeksowana do kursu waluty obcej i wypłacona w walucie polskiej, saldo zadłużenia jest również wyrażone w walucie obcej, a spłata rat kredytu następuje w walucie polskiej.

Kredyt denominowany  jest kredytem, w który, kwota udzielonego kredytu jest wyrażona w walucie obcej, saldo zadłużenia jest również wyrażone w walucie obcej, natomiast wypłata kredytu  przez bank i spłata rat kredytu następuje w walucie polskiej.

Co dalej z kredytami we frankach?

W Polsce nie mamy uregulowanej prawnie sytuacji osób, które posiadają lub miały zaciągnięte kredyty we frankach. Z tego powodu wielu Frankowiczów decyduje się  na wytoczenie powództwa poprzez wniesienie pozwu do sądu przeciwko bankowi. Jest to zasadne ponieważ orzecznictwo wypracowało korzystną do Frankowiczów linię orzeczniczą.  Obecnie tylko poprzez wytoczenie powództwa Frankowicz może rozwiązać swoją sytuację z bankiem związaną z zaciągniętym kredytem we Frankach. 

Czy kredyty frankowe były opłacalne?

Kredyty frankowe od początku ich zawarcia i uruchomienia przez bank nie były opłacalne dla Frankowiczów z uwagi na nieważne (abuzywne) zapisy zawarte w umowach kredytów frankowych. Doprowadziło to do sytuacji, w której Frankowicz, po wielu latach spłacania takiego kredytu, nadal miał wysokie saldo zadłużenia wyrażone we  franku szwajcarskim, które często jest porównywalne  z saldem zadłużenia z początku uruchomienia kredytu, a czasami saldo zadłużenia jest wyższe lub niewiele niższe niż saldo zadłużenia z początku uruchomienia kredytu. Jest to sytuacja niezrozumiała dla Frankowicza, który przez wiele lat spłacał kredyt. Zwłaszcza, że kredyty frankowe były popularne i chętnie udzielane na przełomie  lat  2005 – 2008. 

Reakcja Państwa wobec kredytów frankowych

W po tym jak problemy Frankowiczów zaczęły osiągać coraz większe rozmiary, banki zaprzestały udzielać Kredytobiorcom kredytów we frankach szwajcarskich i wycofały ten produkt ze swojej oferty. 

W odpowiedzi na problemy Frankowiczów w Polsce wprowadzono ustawę antyspreadową, zgodnie z którą, cyt: „w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, konsument może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w tej walucie. „

Wprowadzono również możliwość spłaty rat kredytu frankowego po kursie średnim NBP. 

Na przestrzeni ostatnich lat, nie było również przesądzonej linii orzeczniczej przez sądy powszechne w Polsce w sprawach Frankowiczów. Pierwszą, ważną dla Frankowiczów zmianą, był  wyrok  TSUE C-260/18 (w sprawie Państwa Dziubak)

W kolejnych orzeczeniach TSUE nie przesądziło jednak o sytuacji Kredytobiorców w sprawach kredytów frankowych o oddało rozwiązanie tego problemu orzecznictwu sądów powszechnych w Polsce. Obecnie, Frankowicze oczekują nadal na publikację, ważnej  dla Frankowiczów uchwały  Sądu Najwyższego, która winna ostatecznie przesądzić o losach kredytów frankowych, a tym samym, samych Frankowiczów. Podkreślenia jednak wymaga, że dotychczasowe uchwały Sądu Najwyższego w sprawach frankowych, uznać należy za korzystne dla Frankowiczów. Tak samo za korzystne uznać należy wyroki sądów powszechnych w sprawach frankowych w zakresie ustalenia nieistnienia umowy kredytu frankowego czy tzw. odfrankowienia umowy kredytu frankowego

Co mogą zrobić Frankowicze?

Z uwagi na brak jednoznacznych regulacji prawnych w sprawach frankowych, Frankowiczom nadal pozostaje jedno rozwiązanie, które  pozwala Frankowiczom na uwolnienie się od kredytu frankowego – tj. wytoczenie powództwa  przeciwko bankowi. Od wyroku TSUE – sygn. C -260/18 linia orzecznicza w sprawach kredytów frankowych jest korzystna dla Frankowiczów, dlatego celem rozwiązania problemów z bankiem i kredytem frankowym, warto  zastanowić się czy nie zakończyć problemów związanych z kredytem w frankowym poprzez wniesienie pozwu przeciwko bankowi. Kancelaria adwokacka z Wrocławia, posiada w swojej ofercie pomoc dla Frankowiczów, m. in. posiada przygotowaną ofertę dla Frankowiczów w formie porad prawnych, kompleksowego prowadzenia sprawy frankowej, zabezpieczenia roszczeń Kredytobiorcy przeciwko bankowi w postaci zawezwania do próby ugodowej banku, w tym również posiada specjalistę do spraw wyliczenia wysokości roszczenia Kredytobiorcy przeciwko Bankowi. 

adwokat Izabela Baran

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3