prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Porady Prawne - Wrocław | Adwokat Izabel Baran

Umowa dożywocia, a zachowek

Na początku chciałabym wskazać, że umowa darowizny i umowa dożywocia to dwie różne umowy. Są podobne ponieważ przy obydwu umowach darczyńca lub dożywotnik przenosi swój majątek na rzecz innej osoby nieodpłatnie (przy dożywociu może być to wyłącznie nieruchomość), ale różnią się między sobą tym, że przy umowie darowizny obdarowany nie ma już żadnych obowiązków wobec darczyńcy. W przeciwieństwie do umowy dożywocia. 

Czytaj więcej...

Czy sprawy spadkowe ulegają przedawnieniu?

przedawnienie sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe należą do tego typu spraw, które nie ulegają przedawnieniu. Mam tu na myśli sprawy o nabycie spadku czy dział spadku. Niemniej jednak, załatwienie tych spraw nie należy odkładać w czasie. Przedawnieniu ulega żądanie zapłaty z tytułu zachowku, którego termin wynosi 5 lat. Ustawodawca przewidział również termin do odrzucenia spadku, który wynosi 6 miesięcy.

Czytaj więcej...

Jak załatwiać sprawy spadkowe krok po kroku?

sprawy spadkowe krok po kroku

Sprawy spadkowe powinny być uregulowane przez spadkobierców. Niestety, za osoby powołane do spadku nikt tych spraw nie załatwi ponieważ postępowania tego typu toczą się na wniosek. Oznacza to, że powinny być zainicjowane przez przynajmniej jednego ze spadkobierców lub osoby, które mają w tym interes prawny, który należy wykazać.

Czytaj więcej...

Nabycie spadku po rodzicach - od czego zacząć?

Spadek po rodzicach, czy spadek po ojcu lub matce, nabywa się z chwilą śmierci rodzica – jest moment otwarcia spadku. Formalne nabycie spadku musi jednak odbyć się przed sądem lub u notariusza i polega na złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku.

Czytaj więcej...

Kiedy wyrok o rozwód jest prawomocny?

Kiedy wyrok o rozwód jest prawomocny

Kiedy uprawomocnia się wyrok rozwodowy? Jest to często zadawane pytanie przez Klientów w sprawach o rozwód. Zwłaszcza kiedy postępowanie sądowe trwa długo, a strona postępowania chce uregulować prawnie swoją sytuację i zawrzeć kolejny, formalny związek małżeński.

Czytaj więcej...

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Uregulowanie widzeń z dzieckiem po rozwodzie ma miejsce pomiędzy rodzicami którym nie udało się wypracować wspólnego porozumienia w kwestii kontaktów jednego z rodziców z małoletnim dzieckiem lub gdy sytuacja pomiędzy rodzicami uległa zmianie i należy uregulować na nowo kontakty rodzica z dzieckiem.

Czytaj więcej...

Kiedy żonie należą się alimenty od męża?

Kiedy żonie należą się alimenty od męża?

Alimenty dla żony to często zadawane pytanie przez obie strony postępowania sądowego w sprawie o rozwód. Prawo do alimentów regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z obecnym brzmieniem art 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie kro), prawo do alimentów na rzecz byłego małżonka, należy podzielić na dwie kategorie.

Czytaj więcej...

Ustalanie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Ustalanie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie, może zostać ustalone przy jednym z rodziców. W zależności od sytuacji rodzinnej dziecka. Nawet w przypadku opieki naprzemiennej dziecko musi mieć ustalone miejsce zamieszkania przy jednym z rodziców.

Czytaj więcej...

Zaprzeczenie ojcostwa. Na czym polega i kto może złożyć pozew?

zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć matka dziecka, dziecko, mężczyzna, który został prawnie uznany za ojca dziecka oraz prokurator jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Jest to zamknięty katalog osób i dla każdej z tych osób ustawodawca przewidział regulacje prawne zawarte w odrębnych artykułach.

Czytaj więcej...

Czy ojciec może wygrać sprawę o dziecko?

czy ojciec może wygrać proces o opiekę?

Opieka nad dzieckiem dla ojca - dla wielu ojców wydaje się to trudny temat, ale nie jest to niemożliwe. Władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem, przysługuje obojgu rodzicom do osiągnięcia przez dziecko osiemnastego roku życia. W sytuacji kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem, decyduje sąd rodzinny, nazywany również sądem opiekuńczym.

Czytaj więcej...

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3