prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

BLOG

Testament a wspólność majątkowa małżonków

wspólność majątkowa małżonków

Majątek wspólny po śmierci małżonka ulega podziałowi w częściach równych. Takie rozwiązanie przewidują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Co to oznacza? Łatwo to wyjaśnić m. in. na przykładzie określonej kwoty pieniędzy, np. 40 000 złotych, które wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.

Czytaj więcej...

Umowa dożywocia. Czym jest i kiedy się ją stosuje?

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia polega na nieodpłatnym przeniesieniu własności przez jej właściciela (zbywcę) na rzecz inne osoby - zobowiązanego w zamian za zapewnienie miejsca zamieszkania właścicielowi tej nieruchomości, opieki (wikt i opierunek), środków utrzymania oraz pochówku odpowiadającego tradycjom prawa miejscowego tzw. dożywocie.

Czytaj więcej...

Podział majątku, a dzieci

Podział majątku, a dzieci

Podział majątku po rozwodzie, w sytuacji gdy, byli małżonkowie mają dzieci nie ma zasadniczego znaczenia dla rozstrzygnięcia przez Sąd sprawy o podział majątku. Z jednym tylko wyjątkiem, kiedy podziałem majątku małżonków objęte jest wspólne mieszkanie lub dom, w którym, z jednym z byłych małżonków mieszkają ich wspólne małoletnie dzieci. Kwestia ta zostanie omówiona w tym artykule.

Czytaj więcej...

Wspólność majątkowa. Na czym polega?

Wspólność majątkowa

Wspólność majątkowa, nazywana także współwłasnością małżeńską ma miejsce w przypadku małżonków. O ile małżonkowie przed ślubem lub po ślubie nie zawierali umów dotyczących rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej...

Kiedy można uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków

Co jakiś czas Klienci pytają adwokata rozwodowego jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie lub czy po rozwodzie musi być podział majątku? Odpowiedź nie jest zbyt entuzjastyczna ponieważ zasadniczo podziału majątku po rozwodzie nie da się uniknąć.

Czytaj więcej...

Wniosek o podział majątku wspólnego małżeństwa. Co powinien zawierać?

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wniosek o podział majątku małżeńskiego powinien w swojej treści przede wszystkim zawierać określenie wspólnych składników majątku byłych małżonków, określenie wysokości udziałów oraz sposób podziału wspólnego majątku.

Czytaj więcej...

Jak wygląda dziedziczenie zachowku?

dziedziczenie zachowku

Dziedziczenie prawa do zachowku występuje wtedy, gdy uprawiony do zachowku po spadkobiercy umiera, a za życia nie otrzymał należnej mu sumy pieniędzy z tytułu zachowku.

Czytaj więcej...

Rozdzielność majątkowa. Na czym polega?

Rozdzielność majątkowa

Zasadą jest, że pomiędzy małżonkami od chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność ustawowa małżeńska. Oznacza to, że od chwili zwarcia związku małżeńskiego, małżonkowie gromadzą wspólny majątek do chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Czytaj więcej...

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać zarówno w czasie trwania małżeństwa, przy orzekaniu przez sąd rozwodu małżonków jak i po rozwodzie, tj. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Decyzja na jakim etapie dokonać podziału majątku wspólnego, należy do małżonków i zależy od ich sytuacji.

Czytaj więcej...

O co może pytać sąd na rozprawie spadkowej?

O co może pytać sąd na rozprawie spadkowej

Sąd na rozprawie spadkowej pyta o kwestie związane ze spadkodawcą i nabyciem spadku. Postępowanie spadkowe w sądzie zmierza do ustalenia kto nabył spadek.

Czytaj więcej...

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider