BLOG
Slider
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

BLOG

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?

Jeżeli małżonek ma sporządzony pozew o rozwód, oprócz podpisu pod pozwem, niezbędnym będzie również dopełnienie innych formalności takich jak opłata od pozwu czy dołączenie dokumentów, które powinny zostać wraz z pozwem złożone.

Czytaj więcej...

Jak wnieść sprawę o rozwód ?

Jeżeli małżonkowie są przekonani, że wszystkie więzi pomiędzy nimi wygasły tj, więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, każdy z nich może wnieść sprawę o orzeczenie prze Sąd rozwodu.

Czytaj więcej...

Sprawy spadkowe – sprawa o zachowek

sprawa o zachowek

Instytucja zachowku jest umiejscowiona w przepisach kodeksu cywilnego, dokładnie w księdze czwartej - spadki. Zgodnie z przepisami prawa, uprawnionym do zachowku nie jest każdy spadkobierca, a jedynie określona grupa osób.

Czytaj więcej...

Kontakty rodzica z dzieckiem

Z żądaniem ustalenia kontaktów z dzieckiem można wystąpić rodzic w sprawie o rozwód lub wnieść sprawę o kontakty do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Z takim wnioskiem może wystąpić rodzic, gdy żądanie ustalenia kontaktów z dzieckiem nie było zgłoszone przy rozwodzie lub rodzice dziecka nie zawierali związku małżeńskiego.

Czytaj więcej...

Kara grzywny – rozłożenie na raty

Sąd wzywa pisemnie skazanego po uprawomocnieniu się postępowania karnego, do uiszczenia grzywny w całości. W przypadku, gdy, skazany na karę grzywny nie jest w stanie zapłacić grzywny jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wezwania go przez sąd, może złożyć do sądu wniosek o rozłożenie grzywny na raty.

Czytaj więcej...