prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Porady Prawne - Wrocław | Adwokat Izabel Baran

Jak walczyć o dziecko w sądzie? cz. 2

walka o dziecko w sądzie

Komu sąd przyzna opiekę nad dzieckiem? Jest to często zadawane pytanie przez Klientów którzy są przed lub w trakcie postępowania sądowego w sprawie o rozwód lub opiekę nad małoletnim dzieckiem. Jest to obszerny teamt, dlatego na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym oraz wcześniejszym artykule "Jak walczyć o dziesko w sądzie cz.1".

Czytaj więcej...

Przesłuchanie dziecka w sądzie. Co należy wiedzieć?

Przesłuchanie dziecka w sądzie

Przesłuchanie dziecka w sądzie rodzinnym jest coraz częstszą praktyką stosowaną przez Sąd na podstawie art. 216 (1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Dowód z wysłuchania małoletniego jest możliwy do przeprowadzania przed Sądem w sytuacji gdy rozwój małoletniego, jego stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na to pozwala.

Czytaj więcej...

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie praw rodzicielskich polega na ograniczonej możliwości w podejmowaniu decyzji przez jednego z rodziców lub oboje z nich o istotnych kwestiach dotyczących wspólnego małoletniego dziecka.

Czytaj więcej...

Testament a wspólność majątkowa małżonków

wspólność majątkowa małżonków

Majątek wspólny po śmierci małżonka ulega podziałowi w częściach równych. Takie rozwiązanie przewidują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Co to oznacza? Łatwo to wyjaśnić m. in. na przykładzie określonej kwoty pieniędzy, np. 40 000 złotych, które wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.

Czytaj więcej...

Umowa dożywocia. Czym jest i kiedy się ją stosuje?

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia polega na nieodpłatnym przeniesieniu własności przez jej właściciela (zbywcę) na rzecz inne osoby - zobowiązanego w zamian za zapewnienie miejsca zamieszkania właścicielowi tej nieruchomości, opieki (wikt i opierunek), środków utrzymania oraz pochówku odpowiadającego tradycjom prawa miejscowego tzw. dożywocie.

Czytaj więcej...

Podział majątku, a dzieci

Podział majątku, a dzieci

Podział majątku po rozwodzie, w sytuacji gdy, byli małżonkowie mają dzieci nie ma zasadniczego znaczenia dla rozstrzygnięcia przez Sąd sprawy o podział majątku. Z jednym tylko wyjątkiem, kiedy podziałem majątku małżonków objęte jest wspólne mieszkanie lub dom, w którym, z jednym z byłych małżonków mieszkają ich wspólne małoletnie dzieci. Kwestia ta zostanie omówiona w tym artykule.

Czytaj więcej...

Wspólność majątkowa. Na czym polega?

Wspólność majątkowa

Wspólność majątkowa, nazywana także współwłasnością małżeńską ma miejsce w przypadku małżonków. O ile małżonkowie przed ślubem lub po ślubie nie zawierali umów dotyczących rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej...

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3