BLOG
Slider
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

BLOG

Sprawy spadkowe – sprawa o zachowek

sprawa o zachowek

Instytucja zachowku jest umiejscowiona w przepisach kodeksu cywilnego, dokładnie w księdze czwartej - spadki. Zgodnie z przepisami prawa, uprawnionym do zachowku nie jest każdy spadkobierca, a jedynie określona grupa osób.

Czytaj więcej...

Kontakty rodzica z dzieckiem

Z żądaniem ustalenia kontaktów z dzieckiem można wystąpić rodzic w sprawie o rozwód lub wnieść sprawę o kontakty do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Z takim wnioskiem może wystąpić rodzic, gdy żądanie ustalenia kontaktów z dzieckiem nie było zgłoszone przy rozwodzie lub rodzice dziecka nie zawierali związku małżeńskiego.

Czytaj więcej...

Kara grzywny – rozłożenie na raty

Sąd wzywa pisemnie skazanego po uprawomocnieniu się postępowania karnego, do uiszczenia grzywny w całości. W przypadku, gdy, skazany na karę grzywny nie jest w stanie zapłacić grzywny jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wezwania go przez sąd, może złożyć do sądu wniosek o rozłożenie grzywny na raty.

Czytaj więcej...

Zasądzenie alimentów na dziecko

Jeżeli rodzic zobowiązany do alimentacji dziecka nie chce łożyć dobrowolnie na jego potrzeby lub łoży na potrzeby dziecka, ale w niewystarczającej kwocie, należy złożyć pozew o zasądzenie alimentów.

Czytaj więcej...