BLOG
Slider
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

BLOG

Zasądzenie alimentów na dziecko

Jeżeli rodzic zobowiązany do alimentacji dziecka nie chce łożyć dobrowolnie na jego potrzeby lub łoży na potrzeby dziecka, ale w niewystarczającej kwocie, należy złożyć pozew o zasądzenie alimentów.

Czytaj więcej...

Sprawy o rozwód – istotne kwestie

sprawy o separacje

Małżonkowie, którzy nie widzą już możliwości powrotu do małżeństwa decydują się na orzeczenie rozwodu, rzadziej na separację. Sąd orzeka rozwód, kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz gdy nie zachodzą negatywne przesłanki, które uniemożliwiałby jego orzeczenie.

Czytaj więcej...

Pozew – pierwsze pismo w sprawie

pozew o zapłatę

W postępowaniu procesowym pierwszym pismem w sprawie jest pozew. Pozew może dotyczyć roszczeń majątkowych jak i niemajątkowych. Artykuł skierowany jest do osób, które same składają pozwy do sądu, tzn. bez pomocy adwokata czy radcy prawnego.

Czytaj więcej...