BLOG
Slider

Porady Prawne - Wrocław | Adwokat Izabel Baran

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Sprawy spadkowe to nowy cykl artykułów, który został przygotowany specjalnie do Państwa i będzie dotyczył szeroko rozumianych spraw spadkowych, takich jak nabycie spadku z testamentu lub ustawy, odrzucenie spadku, wydziedziczenie oraz zachowek. Sprawę spadkową można przeprowadzić u notariusza lub w sądzie.

Czytaj więcej...

Jak wycofać pozew o rozwód?

Jak wycofać pozew o rozwód?

Małżonkowie do momentu prawomocnego orzeczenia przez Sąd rozwodu, mogą cofnąć pozew o rozwód. Jest to możliwe również po wydaniu przez właściwy Sąd Okręgowy wyroku rozwodowego, a przed jego uprawomocnieniem się.

Czytaj więcej...

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron wrocław

Sprawa o rozwód za porozumieniem stron polega na złożeniu we właściwym rzeczowo i miejscowo Sądzie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli strona przeciwna, wskaże, że zgadza się z żądaniem pozwu, czyli zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, Sąd na pierwszym wyznaczonym terminie może rozpoznać sprawę i wydać wyrok.

Czytaj więcej...

Jak sprawnie i szybko przeprowadzić sprawę o rozwód?

szybki rozwód wrocław

Klienci często zadają pytanie jak szybko się rozwieść i ile czeka się na wyznaczenie przez Sąd sprawy o rozwód. Jest to pytanie, na które nie ma jednej i łatwej odpowiedzi.

Czytaj więcej...

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?

Opłata od pozwu o rozwód wrocław

Jeżeli małżonek ma sporządzony pozew o rozwód, oprócz podpisu pod pozwem, niezbędnym będzie również dopełnienie innych formalności takich jak opłata od pozwu czy dołączenie dokumentów, które powinny zostać wraz z pozwem złożone.

Czytaj więcej...

Jak wnieść sprawę o rozwód ?

sprawy o rozwód wrocław

Jeżeli małżonkowie są przekonani, że wszystkie więzi pomiędzy nimi wygasły tj, więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, każdy z nich może wnieść sprawę o orzeczenie prze Sąd rozwodu.

Czytaj więcej...

Sprawy o podział majątku – adwokat rodzinny doradzi

Małżonkowie lub byli małżonkowie mogą podzielić swój majątek korzystając z kilku sposobów. Wybór najlepszego rozwiązania zależy od nich samych oraz od ich sytuacji.

Czytaj więcej...

Sprawy spadkowe – sprawa o zachowek

sprawa o zachowek pytania i odpowiedzi

Instytucja zachowku jest umiejscowiona w przepisach kodeksu cywilnego, dokładnie w księdze czwartej - spadki. Zgodnie z przepisami prawa, uprawnionym do zachowku nie jest każdy spadkobierca, a jedynie określona grupa osób.

Czytaj więcej...

Pomoc adwokata w prowadzeniu spraw Klientów firmowych

Wrocław od ponad dekady prężnie się rozwija, skupiając wielu inwestorów krajowych i zagranicznych. Działalność gospodarcza rozwija się na tych terenach bardzo szybko, między innymi ze względów lokalizacyjnych.

Czytaj więcej...

Wniosek o ostrzeżenie rodzica karą grzywny za brak realizacji kontaktów z dzieckiem

Wniosek o ostrzeżenie rodzica karą grzywny wrocław

Wniosek o ostrzeżenie rodzica karą grzywny za brak realizacji kontaktów z dzieckiem występuje w dwóch przypadkach. Pierwszy ma miejsce, w sytuacji, gdy, rodzic ma orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem i drugi rodzic, pomimo orzeczenia sądu, swoim zachowaniem nie pozwala na realizowanie kontaktów.

Czytaj więcej...

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider