prawnik wrocław logo
BLOG
Slider

Porady Prawne - Wrocław | Adwokat Izabel Baran

Kontakty rodzica z dzieckiem

Kontakty rodzica z dzieckiem wrocław

Z żądaniem ustalenia kontaktów z dzieckiem można wystąpić rodzic w sprawie o rozwód lub wnieść sprawę o kontakty do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Z takim wnioskiem może wystąpić rodzic, gdy żądanie ustalenia kontaktów z dzieckiem nie było zgłoszone przy rozwodzie lub rodzice dziecka nie zawierali związku małżeńskiego.

Czytaj więcej...

Kara grzywny – rozłożenie na raty

Kara grzywny – rozłożenie na raty wrocław

Sąd wzywa pisemnie skazanego po uprawomocnieniu się postępowania karnego, do uiszczenia grzywny w całości. W przypadku, gdy, skazany na karę grzywny nie jest w stanie zapłacić grzywny jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wezwania go przez sąd, może złożyć do sądu wniosek o rozłożenie grzywny na raty.

Czytaj więcej...

Zasądzenie alimentów na dziecko

Zasądzenie alimentów na dziecko wrocław

Jeżeli rodzic zobowiązany do alimentacji dziecka nie chce łożyć dobrowolnie na jego potrzeby lub łoży na potrzeby dziecka, ale w niewystarczającej kwocie, należy złożyć pozew o zasądzenie alimentów.

Czytaj więcej...

Sprawy o rozwód – istotne kwestie

sprawy o separacje wrocław

Małżonkowie, którzy nie widzą już możliwości powrotu do małżeństwa decydują się na orzeczenie rozwodu, rzadziej na separację. Sąd orzeka rozwód, kiedy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz gdy nie zachodzą negatywne przesłanki, które uniemożliwiałby jego orzeczenie.

Czytaj więcej...

Pozew – pierwsze pismo w sprawie

pozew o zapłatę

W postępowaniu procesowym pierwszym pismem w sprawie jest pozew. Pozew może dotyczyć roszczeń majątkowych jak i niemajątkowych. Artykuł skierowany jest do osób, które same składają pozwy do sądu, tzn. bez pomocy adwokata czy radcy prawnego.

Czytaj więcej...

Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider
  • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
    Barbara Nowacki
  • 1
  • 2
  • 3