prawnik wrocław logo
CENNIK
Slider

Kancelaria umożliwia kilka sposobów rozliczenia, tak, aby w jak najlepszy sposób dopasować sposób rozliczenia do potrzeb
i możliwości swoich Klientów zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

Za pojedynczą czynność lub prowadzenie sprawy

Wynagrodzenie za konkretną sprawę lub pojedynczą czynność (np. sporządzenie umowy, opinii prawnej, pisma w sprawie, wezwania do zapłaty), ustalane jest z Kancelarią po analizie sprawy i zakresu czynności. Indywidualna porada prawna uzależniona jest od zawiłości sprawy i poświęconego Klientowi czasu pracy. Koszt porady prawnej wynosi od 150 złotych brutto. Honorarium za prowadzenie spraw Klientów indywidualnych uzależnione jest potrzeb Klienta, tj. zawiłości sprawy oraz czasu pracy. Ostateczna wycena za prowadzenie sprawy jest przedstawiona Klientowi już w czasie pierwszego spotkania.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe proponowane jest Klientom korporacyjnym, którzy pragną mieć zapewnioną stałą obsługę prawną.
Dotyczy to głównie przedsiębiorców oraz dużych podmiotów zbiorowych, (korporacyjnych).

Wynagrodzenie ustalane w oparciu o stawki godzinowe

Wynagrodzenie godzinowe ustalane jest z Kancelarią przed rozpoczęciem współpracy. Wykonywane przez Kancelarię czynności są ewidencjonowane w systemie oraz rozliczane zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. Taki sposób rozliczenia może mieć zastosowanie zarówno dla Klientów indywidualnych jak również korporacyjnych.

Wynagrodzenie ryczałtowe z limitem

To połączenie wynagrodzenia ryczałtowego i stawki godzinowej. W przypadku wyczerpania limitu godzin pracy Kancelarii w ramach ryczałtu, czas pracy Kancelarii liczony jest według wcześniej ustalonej stawki godzinowej z Klientem oraz przedstawiony Klientowi na koniec okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego rozliczenia.

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider