prawnik wrocław logo
O KANCELARII
O KANCELARII
Slider
Kancelaria Adwokacka Izabela Baran

kadr

Adwokat Izabela Baran. Założyciel Kancelarii. Ukończyła tytułem magistra 5 – letnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w trybie dziennym. Równolegle ukończyła studia na kierunku administracja na WPiA UR w Rzeszowie w trybie dziennym.

Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Kilkuletnia praktyka w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich pozwoliła jej na poszerzenie wiedzy prawniczej i zdobycie praktycznego doświadczenia. W kręgu zainteresowań adwokat Izabeli Baran pozostaje prawo karne, cywilne, rodzinne, spadkowe, gospodarcze, prawo pracy oraz administracyjne. Adwokat do sprawy każdego klienta podchodzi indywidualnie i z takim samym zaangażowaniem. Na co dzień miła i pomocna.

Kancelaria mieści się we Wrocławiu i prowadzi sprawy przed Sądami powszechnymi, Sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Prowadzone są również sprawy klientów w postępowaniu karnym przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Kancelaria zapewnienia obsługę prawną oraz udział w rozprawach przez profesjonalnego pełnomocnika z tytułem adwokata.

Zapraszam do kontaktu,
Adwokat Izabela Baran

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider