prawnik wrocław logo
Sprawy administracyjne
Slider
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organem I i II stopnia
  • Reprezentowanie klientów przed sadami administracyjnymi WSA i NSA
  • Sporządzanie pism w sprawach administracyjnych np. odwołanie, skarga do WSA, skarga kasacyjna, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie
Skontaktuj się z nami
sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider