prawnik wrocław logo
Sprawy cywilne, gospodarcze
i pracownicze
Slider
 • Reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Sporządzanie umów i opiniowanie umów
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Sprawy konsumenckie
 • Sprawy o odszkodowanie
 • Odwołania od decyzji ubezpieczyciela
 • Sprawy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne
 • Odwołanie darowizny
 • Sprawy o wydanie Europejskiego Tytułu Wykonawczego
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym
 • Pozew o zapłatę, o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazowym i uproszczonym
 • Skarga na czynności komornika
 • Wniosek o przywrócenie terminu
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego, nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, uproszczonym i nakazowym
 • Zakładanie spółek
 • Prowadzenie spraw spółek
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy pracę
 • Sprawy o mobbing
 • Sprawy o wydanie świadectwa pracy, zapłatę wynagrodzenia za pracę
Skontaktuj się z nami
sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider