Sprawy rodzinne
Slider
  • Sprawy o rozwód i separację
  • Sprawy o wydanie Europejskiego Tytułu Wykonawczego w sprawach rodzinnych
  • Sprawy o władzę rodzicielską i ustalenie pieczy
  • Sprawy o alimenty: zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • Sprawy o wyrażenie przez Sąd zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej
  • Sprawy o ubezwłasnowolnienie w całości lub części
  • Sprawy o ustanowienie opiekuna lub kuratora
  • Sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim
  • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • Sprawy o podział majątku

Adwokat rodzinny Wrocław 

Rozstanie dwojga ludzi, których związek był zalegalizowany prawnie, wiąże się zawsze z wniesieniem sprawy o rozwód. Bardzo często sprawa o rozwód jest bardzo emocjonalnie odbierana przez małżonków. Adwokat rozwodowy pomaga przejść przez ten skomplikowany proces. Oprócz samego rozwiązania małżeństwa, pozostają jeszcze do uregulowania inne kwestie, o których Sąd może orzekać w rozwodzie, m. in.  kwestia władzy rodzicielskiej, ustalenie częstotliwości widzeń rodzica z dziećmi, sprawa o alimenty na rzecz dziecka czy byłego małżonka, podział lokalu do wspólnego korzystania czy nawet podział majątku stron, o ile nie jest on skomplikowany i nie przedłuży postępowania. 

Porada prawna w sprawie rozwodu - sprawa o alimenty na rzecz byłego małżonka

Sprawy rodzinne w świetle prawa reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zadania, przed którymi staje adwokat rodzinny, to również sprawy alimentacyjne na rzecz byłego małżonka . Doprowadzenie do rozwodu z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, połączone z żądaniem alimentów od byłego małżonka  wymaga bieżącej wiedzy o regulacjach w prawie rodzinnym i opiekuńczym, którą powinien posiadać dobry adwokat. Żądanie zasądzenia alimentów od byłego małżonka winno być zgłoszone w pozwie lub w toku sprawy przed sądem. Wniosek o alimenty powinien być skonstruowany w profesjonalny sposób, a żądanie przemyślane i należycie uzasadnione. Prawnik rodzinny bierze czynny udział w procesie o sprawy alimentacyjne. Koszty adwokackie w sprawie o alimenty zależą od wielu czynników, między innymi od  stanu faktycznego, nakładu pracy adwokata oraz ilości rozpraw. Nie zawsze adwokat rozwodowy z Wrocławia, musi być jednak droższy od prawnika z innego miasta.

Prawnik rozwodowy - podział majątku wspólnego

Wniesienie sprawy o rozwód to początek procesu, którego stałym elementem będzie konfrontacja stron. Po jego zakończeniu, byli małżonkowie często pragną również podzielić wspólny majątek, Większość tego typu spraw kończy się złożeniem sprawy w sądzie o podział majątku wspólnego. Aby usprawnić jego przebieg, warto skorzystać z pomocy prawnej, którą oferuje adwokat. Sprawa o podział majątku często jest skomplikowana i wymaga znajomości nie tylko bieżących przepisów prawa, ale przede wszystkim orzecznictwa sądów powszechnych. Adwokat rozwodowy posiada niezbędne kompetencje do tego, by pomóc zakończyć procesy prawne związane nie tylko z rozpadem małżeństwa, ale również podziałem wspólnego majątku, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta.

Rozdzielność majątkowa, podział majątku, rozwód

Wraz z zawarciem małżeństwa, powstaje pomiędzy małżonkami ustawowa wspólność majątkowa. Na wspólny dorobek małżonków często składają się nieruchomości wraz z wyposażeniem, pojazdy, działki, inne ruchomości jak i pasywa. Po zakończeniu sprawy rozwodowej,  wspólność ustawowa małżeńska przestaje łączyć byłych małżonków. W tej sytuacji były małżonek może wnieść sprawę o podział majątku. Podział majątku wspólnego często odbywa się w atmosferze konfliktu, poczuciu doznania krzywdy i niesprawiedliwości. Zaufany adwokat rozwodowy pozwala przebrnąć przez każdy etap tego procesu. Zaufanie Klienta i jego satysfakcja z wyniku sprawy bądź uzyskanego kompromisu między stronami jest celem do którego dąży adwokat.

W świetle prawa możliwy jest podział majątku również przed rozwodem. Zanim dojdzie do podziału majątku, należy ustanowić rozdzielność majątkową. Jeżeli małżonkowie nie są zgodni odnośnie ustanowienia rozdzielności majątkowej, warto udać się do kancelarii prawnej po poradę w tym zakresie. Adwokat rodzinny specjalizujący się w prowadzeniu tego typu spraw, pomoże wyjaśnić wszelki wątpliwości oraz przeprowadzi przez cały  proces sądowy. Pomoc adwokata jest szczególnie ważna na kolejnych etapach postępowania sądowego, które ma następnie umożliwić podział majątku wspólnego.