prawnik wrocław logo
Sprawy rodzinne
Slider

Prawo rodzinne - Wrocław

Kancelaria Adwokacka Izabela Baran

Adwokat rodzinny z Wrocławia świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, w której zakres wchodzą:

  • Sprawy rodzinne o rozwód i separację
  • Sprawy rodzinne o wydanie Europejskiego Tytułu Wykonawczego w sprawach rodzinnych
  • Sprawy rodzinne o władzę rodzicielską i ustalenie pieczy
  • Sprawy rodzinne o alimenty: zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • Sprawy rodzinne o wyrażenie przez Sąd zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej
  • Sprawy rodzinne o ubezwłasnowolnienie w całości lub części
  • Sprawy rodzinne o ustanowienie opiekuna lub kuratora
  • Sprawy rodzinne o ustalenie kontaktów z małoletnim
  • Sprawy rodzinne o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • Sprawy rodzinne o podział majątku
Skontaktuj się z nami

Adwokat rodzinny Wrocław

Rozstanie dwojga ludzi, których związek był zalegalizowany prawnie, wiąże się zawsze z wniesieniem sprawy o rozwód. Często sprawa o rozwód jest bardzo emocjonalnie odbierana przez małżonków. Adwokat rozwodowy pomaga przejść przez ten skomplikowany proces. Oprócz samego rozwiązania małżeństwa, pozostają jeszcze do uregulowania inne kwestie, o których Sąd może orzekać w rozwodzie, m. in. kwestia władzy rodzicielskiej, ustalenie częstotliwości widzeń rodzica z dziećmi (kontakty), sprawa o alimenty na rzecz dziecka czy byłego małżonka, podział lokalu do wspólnego korzystania czy nawet podział majątku stron, o ile nie jest on skomplikowany i nie przedłuży postępowania.

Prawnik rozwodowy Wrocław

Prawnik rozwodowy z Kancelarii Adwokackiej Izabeli Baran we Wrocławiu świadczy usługi związane z prawem rodzinnym na każdym etapie sprawy rozwodowej.

Sprawy rodzinne w świetle prawa reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zadania, przed którymi niejednokrotnie staje adwokat rodzinny z Wrocławia, to również sprawy alimentacyjne na rzecz byłego małżonka.

Sprawa o alimenty na rzecz byłego małżonka

Doprowadzenie do rozwodu z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, połączone z żądaniem alimentów od byłego małżonka wymaga bieżącej wiedzy o regulacjach w prawie rodzinnym i opiekuńczym, którą powinien posiadać dobry adwokat.

Żądanie zasądzenia alimentów od byłego małżonka winno być zgłoszone w pozwie lub w toku sprawy przed sądem. Wniosek o alimenty powinien być skonstruowany w profesjonalny sposób, a żądanie przemyślane i należycie uzasadnione.

Adwokat rodzinny a koszty rozwodu i spraw o alimenty

Prawnik rodzinny z Kancelarii adwokackiej Izabeli Baran we Wrocławiu bierze czynny udział w procesie o sprawy alimentacyjne jak i w sprawach o rozwód. Koszty postępowania sądowego reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, a koszty adwokackie w sprawie o alimenty i rozwód zależą od wielu czynników, między innymi od stanu faktycznego, nakładu pracy adwokata oraz ilości rozpraw. Nie zawsze adwokat rozwodowy z Wrocławia, musi być jednak droższy od prawnika z innego miasta.

Rozdzielność majątkowa, podział majątku, rozwód

Wniesienie sprawy o rozwód to początek procesu, którego stałym elementem będzie konfrontacja stron. Po jego zakończeniu, byli małżonkowie często pragną również wykonać podział majątku, Większość tego typu spraw kończy się złożeniem sprawy w sądzie o podział majątku wspólnego. Aby usprawnić jego przebieg, warto skorzystać z pomocy prawnej, którą oferuje adwokat.

Podział majątku - Wrocław

Wraz z zawarciem małżeństwa, powstaje pomiędzy małżonkami ustawowa wspólność majątkowa. Na wspólny dorobek małżonków często składają się nieruchomości wraz z wyposażeniem, pojazdy, działki, inne ruchomości jak i pasywa. Po zakończeniu sprawy rozwodowej, wspólność ustawowa małżeńska przestaje łączyć byłych małżonków. W tej sytuacji były małżonek może wnieść sprawę o podział majątku.

Skomplikowane sprawy o podział majątku

Sprawa o podział majątku często jest skomplikowana i wymaga znajomości nie tylko bieżących przepisów prawa, ale przede wszystkim orzecznictwa sądów powszechnych. Adwokat rozwodowy posiada niezbędne kompetencje do tego, by pomóc zakończyć procesy prawne związane nie tylko z rozpadem małżeństwa, ale również podziałem wspólnego majątku, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta.

Adwokaci od rozwodów pomogą w osiagnieciu kompromisu

Podział majątku wspólnego często odbywa się w atmosferze konfliktu, poczuciu doznania krzywdy i niesprawiedliwości. Zaufany adwokat rozwodowy pozwala przebrnąć przez każdy etap tego procesu. Zaufanie Klienta i jego satysfakcja z wyniku sprawy bądź uzyskanego kompromisu między stronami jest celem do którego dąży adwokat.

Podział majątku przed rozwodem

W świetle prawa możliwy jest podział majątku również przed rozwodem. Zanim dojdzie do podziału majątku, należy ustanowić rozdzielność majątkową. Jeżeli małżonkowie nie są zgodni odnośnie ustanowienia rozdzielności majątkowej, warto udać się do kancelarii prawnej po poradę w tym zakresie. Adwokat rodzinny specjalizujący się w prowadzeniu tego typu spraw, pomoże wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz przeprowadzi przez cały proces sądowy. Pomoc adwokata rozwodowego jest szczególnie ważna na kolejnych etapach postępowania sądowego, które ma następnie umożliwić podział majątku wspólnego.

sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider