1
Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe Wrocław

Kancelaria Adwokacka Izabela Baran

Spadkobierca, aby poznać swoje prawa i obowiązki w przypadku dziedziczenia majątku po śmierci spadkodawcy, winien zapoznać się z przepisami uregulowanymi w kodeksie cywilnym, w skrócie kc. Samodzielne poruszanie się przez spadkobiercę w obszarze w jakim jest prawo spadkowe, bez dokładnej znajomości przepisów prawa, które je regulują może nastręczać trudności. Dlatego często okazuje się potrzebne merytoryczne wsparcie, które może zapewnić profesjonalny pełnomocnik jakim jest adwokat lub radca prawny.

 • Reprezentowanie Klientów w sprawach spadkowych przed sądami wszystkich instancji
 • Sprawy o dziedziczenie ustawowe i testamentowe
 • Odrzucenie lub przyjęcie spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Sprawy o odrzucenie lub przyjęcie spadku w imieniu małoletniego
 • Sporządzanie pism procesowych w sprawach spadkowych
 • Sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności
Skontaktuj się z nami

Dobry adwokat pomoże w kwestii dziedziczenia

Spadkobierca, aby poznać swoje prawa i obowiązki w przypadku dziedziczenia majątku po śmierci spadkodawcy, winien zapoznać się z przepisami uregulowanymi w kodeksie cywilnym, w skrócie kc. Samodzielne poruszanie się przez spadkobiercę w obszarze w jakim jest prawo spadkowe, bez dokładnej znajomości przepisów prawa, które je regulują może nastręczać trudności. Dlatego często okazuje się potrzebne merytoryczne wsparcie, które może zapewnić profesjonalny pełnomocnik jakim jest adwokat lub radca prawny.

Dzięki zaangażowaniu i fachowej wiedzy adwokata spadkobierca bezpiecznie przejdzie przez szereg formalności związanych z dziedziczeniem zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego jak i ustawowego, a w przypadku przyjęcia spadku otrzyma informację o konieczności zgłoszenia się do Urzędu Skarbowego. Wrocławska Kancelaria Adwokacka Izabeli Baran oferuje usługi prawne, w których zakres wchodzi m. in. prawo spadkowe.

Sprawy spadkowe - o czym należy pamiętać?

Spadkobranie często wiąże się ze skomplikowanymi formalnościami i wątpliwościami natury prawnej. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy prawo do spadku nie przysługuje tylko jednemu spadkobiercy, który został uwzględniony w testamencie lub dziedziczy a ustawy, ale ów spadkobierców jest kilku. Dla spadkobiercy, spadkodawcą może być m. in. rodzic, mąż, daleki krewny lub osoba, która nie jest w żaden sposób spokrewniona ze spadkodawcą. Wszystko zależy od tego w jakiej formie następuje przyjęcie spadku, czy to z testamentu czy z ustawy. Warto wiedzieć, że prawo spadkowe w każdym z tych przypadków daje spadkobiercy możliwość wyboru formy przyjęcia spadku, bądź też odrzucenia spadku. Dobry adwokat pomoże zrozumieć zawiłości tego rodzaju spraw oraz wybrać dla Klienta najlepsze rozwiązanie.

Sprawy spadkowa kością niezgody

Sprawy spadkowe dotyczą wielu aspektów. Mają także wpływ na życie rodzinnie. Są to sprawy nierzadko trudne dla najbliższej rodziny. Przygotowany do sprawy adwokat doskonale rozumie kontekst nie tylko prawny, ale i psychologiczny danej sprawy. Jednocześnie adwokat dba o interes Klienta i w sposób odpowiedzialny reprezentuje go przed sądem.

Sprawy o zachowek Wrocław

W polskim prawie cywilnym, występują również sprawy spadkowe, w których adwokat rozwiązuje kwestie związane z zachowkiem. Zagadnienia powiązane z tym tematem dotyczą m. in. pominięcia przy spadkobraniu, darowiznach lub zapisach windykacyjnych. Spadkobierca często pozostawia swój majątek osobom najbliższym spisując testament. Co dzieje się w przypadku, gdy sporządza on testament nieuwzględniający dzieci lub małżonka lub, gdy za za życia dokonał darowizn na rzecz innych osób?

Prawo spadkowe dopuszcza możliwość ubiegania się o zachowek przez określoną kategorię osób. W sytuacji, gdy czujemy się niesprawiedliwie potraktowani przez potencjalnego spadkodawcę, warto udać się do kancelarii prawnej w celu przedstawienia sprawy i rozważania możliwości ubiegania się o zachowek. Adwokat oceni stan faktyczny sprawy i pomoże Klientowi ubiegać się o zachowek.

Pytania i odpowiedzi

 1. W jaki sposób należy sporządzić testament?
  Testament można sporządzić samodzielnie lub u notariusza. Jeśli spadkodawca zamierza zrobić to samodzielnie, powinien pamiętać, że testament musi być w całości spisany odręcznie – nie można tego zrobić na maszynie do pisania czy komputerze. Dokument należy również opatrzyć datą dzienną oraz własnoręcznym podpisem. W treści można ustanowić spadkobiercę testamentowego (jedną lub kilka osób), który będzie miał prawo do całości lub części majątku. Testament może również zawierać zapis, który zobowiązuje spadkobierców do przekazania określonego składnika majątku wskazanej osobie.
 2. Ile czasu trwają sprawy spadkowe?
  Jeśli spadkobiercy nie są zgodni co do działu spadku, sprawy spadkowe we Wrocławiu mogą toczyć się latami. Jeśli natomiast nie ma konfliktu między spadkobiercami, sprawa może się skończyć na 1-2 rozprawach. Najkrócej trwają te sprawy spadkowe, w których spadkobiercy są zgodni i dotyczą one spraw o stwierdzenia nabycia spadku czy spraw o podział majątku spadkowego.
 3. Ile kosztuje sprawa spadkowa w sądzie?
  Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – opłaty sądowe:
  • opłata za wpis w rejestrze spadkowym (testamentów) – 5 zł,
  • opłata stała od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – 100 zł,
  • oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeśli od śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie upłynęło 6 miesięcy) – 100 zł.
  Sprawy o dział spadku – opłaty sądowe:
  • opłata stała od wniosku o dział spadku – 500 zł (300 zł, jeśli wniosek o dział spadku jest zgodny),
  • zniesienie współwłasności przy dziale spadku – 1000 zł lub 300 zł, jeśli wniosek o dział spadku jest zgodny)
  Jeśli wnioskodawca chce skorzystać z pomocy adwokata z Wrocławia od prawa spadkowego, konieczne jest również wniesienie opłaty skarbowej (17 zł) od pełnomocnictwa. Do kosztów należy również doliczyć wynagrodzenie dla adwokata.
 4. Jakie dokumenty do sprawy spadkowej?
  Do sprawy spadkowej należy skompletować: skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, akty stanu cywilnego (np. odpis aktu małżeństwa dostarczony przez małżonka spadkodawcy), a także oryginał testamentu, jeżeli spadkodawca go po sobie pozostawił. Jeśli chodzi o dział spadku, do wniosku należy dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty odnoszące się do rzeczy będących przedmiotem spadku (np. karta pojazdu, odpis księgi wieczystej nieruchomości).
prawo.jpeg
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
 • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
  Barbara Nowacki
 • 1
 • 2
 • 3