prawnik wrocław logo
Sprawy
w postępowaniu wykonawczym
Slider
  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym przed Sądami wszystkich instancji
  • Sprawy o udzielenie przerwy w karze
  • Sprawy o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE)
  • Sprawy o zwolnienie z odbycia reszty kary odbywanej w systemie dozoru elektronicznego (SDE)
  • Sprawy o zmianę zastępczej kary pozbawienia wolności
  • Sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym
Skontaktuj się z nami
sąd we Wrocławiu
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Slider